CONTI®NEOTHANE

Neothane®三角带可为电器和轻型机械提供不同的三角带动力传动方式。此款皮带的特征使其能够在众多应用领域获得竞争优势。  

优势

  • 精密皮带特性确保平顺运行
  • 抗拉伸或收缩特性减少维护
  • 楔形顶层,满足横向刚性和柔韧性要求,降低皮带运行时的温度
  • 温度范围:-65 °F至+185 °F (-54 °C至+85 °C)
  • 条件性耐油

技术规格

  • 1.聚氨酯
  • 2.楔形顶层
  • 3.聚酯抗拉体

长度范围

普通

齿形 长度范围 Li (英寸)
3M 15.75 - 29.53
5M 11.02 - 72.83
7M 16.69 - 90.55
11M 27.95 - 90.55