CONTI® SYNCHROLINE

用于自动门禁系统的开口橡胶同步带。

 • 耐温范围:-20°C至+100°C,取决于应用场合
 • 适度耐油
 • 耐臭氧
 • 耐老化
 • 适用于反向弯曲/背部张紧轮
 • 免维护
 • 导电性符合ISO 9563标准

 

技术规格

技术规格
 • 1.聚酰胺织物
 • 2.合成橡胶齿
 • 3.玻璃绳芯抗拉体
 • 4.合成橡胶背衬

 

尺寸

HTD

齿形 带宽 (毫米)
HTD 5M 10 - 20
HTD 8M 10 - 20


STD

齿形 带宽 (毫米)
STD S8M 10 - 20