CONTI®V MULTIRIB

符合DIN 7867标准的多楔带,适合高齿轮传动比、高线速度、小带轮直径和背部张紧轮。

 • 耐温范围:-30°C至+80°C
 • 运行更平顺
 • 适用于反向弯曲/背部张紧轮
 • 导电性符合ISO 1813标准
 • 适度耐油
 • 适用于热带气候
 • 防尘

 

技术规格

技术规格
 • 1.合成橡胶楔
 • 2.嵌入式胶料
 • 3.聚酯抗拉体
 • 4.聚酰胺覆盖层织物

 

尺寸

齿形 长度范围 Lb (毫米) / Lb (1/10 英寸)
PJ 356 - 2489 / 140 - 980
PK 635 - 2550 / 250 - 1004
PL 991 - 7055 / 390 - 2777
PM 2134 - 16764 / 840 - 6600
 

可根据要求提供PH齿形