Welkom op de Benelux markt

Als wereldleider voor rubber- en kunststoftechnologie zijn wij met onze vestigingen, verkooppartners en handelaars aanwezig op de groeimarkten van deze wereld.

Onze medewerkers – zowel hier ter plaatse als onderweg – staan steeds klaar voor onze klanten inzake verkoop en logistieke en technische aangelegenheden. Tot de zwaartepunten van onze verkoopactiviteit behoren de traditionele domeinen Industrie en Technische Handel en de reserveonderdelenmarkt voor de automobielindustrie. Bovendien adviseren wij original equipment manufacturers (OEMs) in specifieke domeinen, verdiepen wij bestaande klantcontacten en werven wij actief nieuwe klanten voor de bedrijven in het Continental Concern.

Locaties en contactgegevens

Onze locaties en contactpersonen in Benelux
 • Adres

  ContiTech Belgium BVBA

  Hermeslaan 1 B
  B - 1831 Diegem
  Belgium

  Ph: +32 (0)3 20674 20
  Fax: +32 (0)3 20674 30

  Google Maps
 • Management

  Mr. Tobias Mahrenholz

  Managing Director

  Advanced Dynamics Solutions
  Conveying Solutions

  Ph +32 3 20674 26
  Fax +32 3 20674 30

  Sandra Schuerbeke

  Financial Manager

  Ph +32 3 20674 24
  Fax +32 3 20674 30

 • Product Manager

  Mr. Dirk Vander Cruyssen 

  Printing Blankets
  ContiAir
  X-tra Print

  Ph +32 3 20674 39 
  GSM +32 473 444 994
  Fax +32 3 20674 30 

  Mr. Marc Plas

  Power Transmission Industry

  GSM +32 478 65 91 47
  Ph +32 3 20674 25 
  Fax +32 3 20674 30 

  Mr. Jacky van Tilborg

  Sales Representative
  Automotive Aftermarket
  Power Transmission Group

  GSM +32 490 56 68 56
  Ph +32 3 20674 21
  Fax +32 3 20674 30

  Mr. Gunter Devoldere

  Surface Solutions
  Dynactiv (Industrial)

  GSM +32 494 91 95 78

 • Local Distributor

  Mr. Adriaan Trommelen 

  Conveying Solutions
  Flexible tanks

  Ph +31 342 497 315

  Mr. Mart de Vos 

  Conveying Solutions

  Ph +31 342 497 388

Gegevensbescherming

 • ContiTech Belgium BVBA

  ContiTech Belgium BVBA verwerkt uw gegevens in het kader van uw gebruik van deze website in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften.

  1. Algemeen

  De door u ingevoerde persoonsgegevens worden door ContiTech Belgium BVBA voor het doel van het evenementgestuurde contact met jou.

  Voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract, mogen de gegevens worden doorgegeven aan de met ContiTech Belgium BVBA overeenkomstig artikel 15 e.v. van de Duitse wetgeving inzake naamloze vennootschappen (Aktiengesetz) verbonden ondernemingen, zoals vermeld in de Bindende Bedrijfsvoorschriften (Bindende Bedrijfsvoorschriften | PDF) van Continental.

  Indien toegestaan en/of voorgeschreven bij wet, kunnen deze gegevens voor rapportagedoeleinden verwerkt worden (bijv. statistieken). Uw gegevens worden uitsluitend in overeenstemming met alle geldende regelgeving op het gebied van gegevensbescherming (bijv. uw toestemming) verzameld, verwerkt en gebruikt.

  Om onze diensten/processen/tools (bijv. technische ondersteuning) te kunnen aanbieden, versturen wij gegevens naar onze dienstverlener,

  • com&on GmbH, Leisewitzstr. 47, 30175 Hanover, Germany

  com&on GmbH verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens namens ons, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract. Al uw gegevens worden conform wettelijke voorschriften als strikt vertrouwelijk behandeld.

  2. Verzameling en verwerking van gegevens

  ContiTech Belgium BVBA slaat uitsluitend persoonsgegevens op die betrekking hebben op de gebruikers van diens websites/tools/diensten indien hiervoor toestemming is verleend. Er worden uitsluitend gegevens opgeslagen die verband houden met de datum en het tijdstip van het bezoek, de bezochte pagina's, het gebruik van de cursor op de website, de gebruikte functies op de website en de website, waarvandaan de gebruiker naar de websites van Continental is doorverwezen.

  Het IP-adres wordt anoniem verzonden en wordt uitsluitend gebruikt voor het toewijzen van een geografische locatie op stadsniveau. ContiTech Belgium BVBA gebruikt deze informatie om de activiteit op de websites te meten, statistische gegevens te produceren en de via de websites verstrekte diensten en informatie te verbeteren.

  Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van verzoeken die verband houden met de verleende toestemming of in overeenstemming met alle geldende regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Conform wettelijke voorschriften heeft Continental wereldwijde, uniforme en interne Regels betreffende gegevensbescherming (Bindende Bedrijfsvoorschriften | PDF) ingevoerd, op basis waarvan de bescherming van uw persoonsgegevens wordt gereguleerd.

  ContiTech Belgium BVBA slaat gegevens op, die zijn ingevoerd in het kader van websites/tools/diensten en/of gegevens die voor het proces zijn verstrekt, zoals naam, bedrijf, e-mail, adres en telefoonnummer, uitsluitend ten behoeve van de persoonlijke communicatie met u. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en/of gebruikt met het oog op de verwerking van uw verzoek/probleem/deelname aan een wedstrijd. Na voltooiing van de verwerking van uw verzoek/probleem worden uw gegevens gewist, mits dit niet in strijd is met wettelijke plichten op het gebied van het bewaren van gegevens.

  3. De rechten van de betrokkene

  Wij wijzen u erop dat u als betrokkene op grond van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (EU GDPR) de volgende rechten hebt in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens:

  • Rechten inzake informatie op grond van artikel 13 en 14, EU GDPR
  • Recht op inzage op grond van artikel 15, EU GDPR
  • Recht op rectificatie op grond van artikel 16, EU GDPR
  • Recht op gegevenswissing op grond van artikel 17, EU GDPR
  • Recht op beperking van de verwerking op grond van artikel 18, EU GDPR
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens op grond van artikel 20, EU GDPR

  Voor vragen hierover kunt u per mail contact opnemen met onze toezichthouder voor gegevensbescherming: dataprotection@conti.de

  Overeenkomstig artikel 21, EU GDPR, hebt u te allen tijde het recht om uw toestemming voor het verzamelen, verwerken/opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens in te trekken.

  U dient uw toestemming schriftelijk in te trekken, hetzij per brief aan ContiTech Belgium BVBA, Uitbreidingstraat 42-46, 2600 Berchem, Belgium, hetzij via e-mail aan theo.rijneveen@contitech.be.

  In het geval van vragen of klachten kunt u te allen tijde schriftelijk (ook per e-mail) contact opnemen met onze functionarissen gegevensbescherming. E-mail: dataprotection@conti.de. U kunt eventueel ook contact opnemen met de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming, indien aanwezig.

  4. Bescherming van opgeslagen gegevens

  Ons bedrijf en com&on GmbH hebben technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang van onbevoegde personen. Deze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en aangepast op basis van de meest recente technologie.

  Onversleuteld verstuurde gegevens kunnen mogelijk door derden worden bekeken. Om deze reden willen wij u erop wijzen dat er geen veilige verzending van gegevens over het internet (bijv. per e-mail) kan worden gegarandeerd. Gevoelige gegevens dienen derhalve helemaal niet of uitsluitend via een beveiligde verbinding (SSL) verzonden te worden. Indien u pagina's en bestanden opent en vervolgens verzocht wordt om persoonsgegevens in te voeren, dient u zich ervan bewust te zijn dat het verzenden van deze gegevens via het internet onveilig kan zijn en dat er een risico bestaat dat onbevoegde personen deze gegevens bekijken en manipuleren.

  Cookies

  Wanneer u onze website bezoekt/gebruikmaakt van onze tools/diensten, kan er informatie op uw computer worden geplaatst in de vorm van cookies. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt om de werking van de websites te garanderen. Andere cookies (bijv. in verband met het gebruik van de website) worden uitsluitend aangemaakt indien u hiervoor toestemming geeft (zie Cookiebeleid). U kunt er ook voor kiezen om geen cookies te accepteren. Dit kunt u aangeven in de instellingen van uw browser. U dient zich echter wel te realiseren dat u bepaalde functies van deze website/tools/diensten mogelijk niet meer volledig kunt gebruiken als u hiervoor kiest.

  Webanalysetool Piwik PRO

  Onze website maakt gebruik van Piwik PRO, een open-source webanalysetool. Piwik PRO maakt gebruik van “cookies”. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om uw gebruik van deze website te analyseren. Daartoe wordt de door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website zoals tijd, plaats en frequentie van uw bezoeken aan onze website, met inbegrip van uw IP-adres, overgebracht naar de server van Piwik PRO en daar opgeslagen. Voorafgaand aan de opslag ervan wordt uw IP-adres geanonimiseerd.

  De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website zal niet aan derden worden overgedragen.

  Cookies op onze website worden uitsluitend geplaatst indien u hiervoor toestemming hebt verleend. Bovendien kunt u permanent voorkomen dat er cookies op uw computer worden geplaatst door de passende instellingen in uw browser te selecteren. We willen u er echter op wijzen dat u bepaalde functies van deze website niet meer volledig kunt gebruiken als u hiervoor kiest.

  Delen in sociale netwerken

  Wanneer u gebruikmaakt van de functie “Delen” op onze website, worden er geen persoonsgegevens naar de betreffende sociale media-dienst verzonden. Wanneer u gebruikmaakt van uw eigen profiel om inhoud van onze website te delen, hebben we geen enkele invloed op de inhoud en de omvang van de gegevens die deze netwerken verzamelen. In dit verband zijn de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van het betreffende sociale netwerk van toepassing.

  Gebruik van plug-ins voor sociale media

  Onze website maakt gebruik van plug-ins voor verschillende sociale media. Een plug-in voor sociale media is een knop die kan worden gebruikt om berichten op onze website te delen met andere gebruikers van het desbetreffende sociale netwerk.

  De volgende plug-ins voor sociale media worden gebruikt op onze website:

  Twitter:

  De beheerder van de website twitter.com en de plug-in voor Twitter is Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Verenigde Staten. In Europa is dit Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland. Deze plug-ins zijn te herkennen aan het Twitter-logo. U kunt de kennisgeving betreffende gegevensbescherming van Twitter hier lezen.

  Gebruik van iFraming

  Wij integreren video's op onze website met behulp van iFraming. Dankzij iFraming kan inhoud van externe websites van derden op vastgestelde delen van onze website worden geïntegreerd en weergegeven

  Op onze website zijn video's van de volgende externe website geïntegreerd:

  YouTube:

  Deze website, waarvandaan via iFraming video's worden geïntegreerd, wordt geëxploiteerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Verenigde Staten van Amerika.

  Wanneer u op de video's klikt, worden deze gemarkeerd met het YouTube-logo. De Mededeling betreffende gegevensbescherming van YouTube kan worden geraadpleegd.

  Wanneer u een van onze websites met geïntegreerde video's bezoekt, maakt Internet Explorer automatisch verbinding met de server van het betreffende netwerk. Door op de geïntegreerde video te klikken geeft u toestemming om met bovengenoemde website te communiceren en voor het plaatsen van cookies door deze website. Door op de geïntegreerde video te klikken wordt de informatie dat u onze website hebt bezocht automatisch doorgegeven aan bovengenoemde website-exploitant en worden door bovengenoemde website cookies geplaatst.

  Wanneer u tijdens uw bezoek aan onze website bent ingelogd op bovengenoemde website, zullen de verzonden gegevens aan uw gebruikersaccount gekoppeld worden. Indien u wilt voorkomen dat een netwerk op deze manier informatie aan uw gebruikersaccount koppelt, dient u uit te loggen op het betreffende sociale netwerk voordat u op de betreffende video klikt.