Serdecznie Witamy!

Osiągnij więcej dzięki elastycznej technologii.

Jako światowy lider i specjalista w zakresie technologii kauczuku i tworzyw sztucznych działamy na rynkach wschodzących, na których zlokalizowane są nasze oddziały, dystrybutorzy i punkty sprzedaży. Dlatego jesteśmy obecni również w Polsce oferując Państwu nasze kompetencje technologiczne i obsługę serwisową.

Lokalizacje i kontakty

 • Automotive After Market – kontakt

  Adres:
  CT Polska Sp. z o.o.

  ul. Glówna 10
  55-010 Św. Katarzyna
  Polska E-Mail

  Mr. Witold Kalisz

  Manager E-Mail

  Mrs. Barbara Asejczyk

  Sekretariat
    E-Mail
 • Węże przemysłowe – kontakt

  Adres:
  MERLETT Polska Sp. z o.o.

  ul. Św. Mikołaja 1
  68-080 Swadzim k. Poznania
  Polska E-Mail

  Mr. Krzysztof Surówka

  Dyrektor Zarządzający E-Mail

  Mrs. Lilianna Trzaskowska

  Specjalista ds. sprzedaży i administracji E-Mail

Informacja o ochronie danych

 • CT Polska Sp. z o.o.
  Wprowadzone przez Państwa dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez CT Polska Sp. z o.o. w celu kontaktowania się z Państwem w związku z daną imprezą.

  1. Wpisywane przez Ciebie ogólne

  Personal data entered by you is collected, processed and used by CT Polska Sp. z o.o. for the purpose of the event-driven contact with you.

  O ile jest to konieczne dla spełnienia postanowień umowy, dane mogą być przekazywane firmom powiązanym z CT Polska Sp. z o.o. zgodnie z punktem 15 i następnymi niemieckiej Ustawy o Spółkach Akcyjnych oraz zgodnie z (wiążącymi regułami korporacyjnymi | PDF) Continental.

  Jeśli jest to dozwolone i/lub przewidziane przez przepisy prawa, dane mogą być przetwarzane do celów sprawozdawczości (np. statystyka). Twoje dane będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych (np. za Twoją zgodą).

  Aby zapewnić Ci dostarczenie w postaci pomocy technicznej przekazujemy dane naszemu dostawcy usług,
  • com&on GmbH, Leisewitzstr. 47, 30175 Hanover, Germany
  Dostawcy usług gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe w naszym imieniu wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do spełnienia postanowień umowy. Zgodnie z przepisami prawnymi wszystkie Twoje dane traktowane są jako ściśle poufne.

  2. Gromadzenie i przetwarzanie danych

  CT Polska Sp. z o.o. przechowuje dane osobowe dotyczące użytkowników jej witryn internetowych/narzędzi/usługwyłącznie, jeśli została wyrażona na to zgoda. Jedyne dane, które są przechowywane, nawiązują do daty i godziny odwiedzin, odwiedzonych stron, wykorzystania kursora w witrynie internetowej, wykorzystanych funkcji strony i witryny internetowej, z której użytkownik został przekierowany do witryn internetowych firmy CT Polska Sp. z o.o..

  Adres IP jest przekazywany anonimowo i jest wykorzystywany wyłącznie, aby określić położenie geograficzne na poziomie miasta. CT Polska Sp. z o.o. wykorzystuje te informacje, aby mierzyć aktywność w witrynach internetowych, tworzyć statystyki oraz ulepszać usługi i informacje dostarczane za pośrednictwem tych witryn internetowych.
  Dane osobowe użytkowników są wykorzystywane wyłącznie w celu przetwarzania zapytań w kontekście wyrażonej zgody lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych. W oparciu o wymogi prawne firma Continental przyjęła globalne, jednolite i wewnętrzne zasady ochrony danych (wiążące reguły korporacyjne | PDF) regulujące ochronę Twoich danych osobowych.

  CT Polska Sp. z o.o. przechowuje dane wprowadzone do formularza kontaktowego - takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, adres i numer telefonu – wyłącznie do celu bezpośredniej komunikacji z Tobą. Dane są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu przetworzenia Twojego zapytania w konkursie. Pod warunkiem, że nie koliduje to z wymogami ustawowymi dotyczącymi przechowywania dokumentacji, Twoje dane zostaną usunięte w momencie zakończenia procesu przetwarzania Twojego zapytania/skargi.

  3. Prawa osób, których dane dotyczą

  Pamiętaj, że jako osoba, której dane dotyczą, zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych UE (RODO UE), masz następujące prawa w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych:
  • Prawa do informacji na podstawie art. 13 i 14 RODO UE
  • Prawo dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO UE
  • Prawo do sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO UE
  • Prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO UE
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO UE
  • Prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO UE
  W razie pytań prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: dataprotection@conti.de

  Zgodnie z art. 21 RODO UE masz prawo do wycofania swojej zgody na gromadzenie, przetwarzanie/przechowywanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych w dowolnej chwili.

  Zgodę należy wycofać, pisząc na adres CT Polska Sp. z o.o., ul. Główna 10, 55-010 Św. Katarzyna, Poland, lub wysyłając wiadomość e-mail na adres dataprotection@conti.de.

  3.3 W razie pytań lub zażaleń zawsze możesz skontaktować się pisemnie (w tym za pośrednictwem wiadomości e-mail) z naszymi inspektorami ochrony danych. E-mail: dataprotection@conti.de. W stosownych przypadkach możesz się również skontaktować z odpowiednimi organami ochrony danych.

  4. Ochrona przechowywanych danych

  Nasza firma i com&on GmbH korzystają z technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby chronić dostarczone przez Ciebie dane osobowe przed modyfikacją, utratą, zniszczeniem lub uzyskaniem do nich dostępu przez osoby nieupoważnione. Środki bezpieczeństwa są nieustannie ulepszane i dostosowywane, wykorzystując najnowszą technologię.

  Dostarczone dane, które nie są zaszyfrowane, mogą potencjalnie być przeglądane przez osoby trzecie. Chcielibyśmy podkreślić, że z tego powodu, nie można zagwarantować bezpiecznego przekazu danych przez Internet (np. za pośrednictwem wiadomości e-mail). W związku z tym wrażliwe dane albo nie powinny być w ogóle przesyłane, albo powinny być przesyłane wyłącznie za pośrednictwem bezpiecznego połączenia (SSL). Jeżeli przy przeglądaniu stron internetowych lub plików zostaniesz poproszony/-a o wprowadzenie danych osobowych, pamiętaj, że przekaz tych danych przez Internet może nie być bezpieczny oraz że istnieje ryzyko, że dane te mogą być przeglądane lub modyfikowane przez osoby nieupoważnione.

  Pliki cookie

  Kiedy odwiedzasz naszą witrynę internetową/korzystasz z naszych narzędzi/usług, możemy przechowywać na Twoim komputerze informacje w postaci plików cookie. Pliki te wykorzystywane są wyłącznie, aby zapewnić działanie witryn internetowych. Inne pliki cookie (np. dotyczące sposobu korzystania z witryn internetowych) tworzone są wyłącznie za Twoją zgodą (zobacz Polityka dotycząca plików cookie). W ustawieniach przeglądarki możesz również wybrać, aby nie akceptować plików cookie. Jeżeli jednak to zrobisz, miej na uwadze, że być może nie będziesz w stanie w pełni korzystać z kilku funkcji poszczególnych witryn internetowych/narzędzi/usług.

  Webtrends Infinity / Oracle Infinity

  Ta witryna korzysta z narzędzi do analiz ruchu sieciowego, takich jak Webtrends Infinity firmy Webtrends Inc. („Webtrends”) oraz Oracle Infinity firmy Oracle Corporation („Oracle Infinity”). Narzędzia Webtrends i Oracle Infinity posługują się w tej witrynie plikiem cookie, który jest tworzony wyłącznie na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika.

  Jedyne dane, które są w następstwie takiej zgody przechowywane, dotyczą daty i czasu wizyty, odwiedzonych stron, użycia kursora w witrynie, użytych funkcji strony oraz witryny, z której użytkownik uzyskał dostęp do witryn firmy Continental. Adres IP użytkownika jest przesyłany anonimowo i służy wyłącznie do przypisania położenia geograficznego na poziomie miasta. W żadnym momencie nie jest zatem możliwe określenie tożsamości osoby odwiedzającej witrynę.

  Narzędzie do analizy stron internetowych Matomo (dawniej Piwik)

  Nasza witryna internetowa korzysta z Matomo, oprogramowania open-source służącego do analizy witryn internetowych. Matomo makes use of “cookies.” Piwik korzysta z plików „cookie”. Pliki cookie to pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze, dzięki którym możemy analizować sposób, w jaki korzystasz z naszej witryny internetowej. Zatem informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z tej witryny internetowej – takie jak data i godzina, miejsce i częstotliwość odwiedzin naszej witryny internetowej, w tym Twój adres IP – są przekazywane do serwera Matomo i tam przechowywane. Twój adres IP zostanie przed przechowaniem zanonimizowany.

  Informacje na temat użytkowania witryny internetowej wygenerowane przez plik cookie nie są przekazywane osobom trzecim.

  Pliki cookie w naszej witrynie internetowej są zapisywane wyłącznie w oparciu o Twoją zgodę. Ponadto możesz permanentnie zablokować przechowywanie plików cookie, wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach Twojej przeglądarki. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że jeśli zablokujesz pliki cookie, być może nie będziesz w stanie w pełni korzystać z funkcji tej witryny internetowej.

  Udostępnianie w portalach społecznościowych

  Jeżeli skorzystasz w naszej witrynie internetowej z funkcji „udostępnij”, żadne dane osobowe nie zostaną przesłane do konkretnego portalu społecznościowego. Jeżeli w celu udostępniania treści naszej witryny internetowej korzystasz z własnego profilu, nie mamy kontroli nad treścią lub zakresem danych, gromadzonych przez poszczególne portale. W takich przypadkach mają zastosowanie warunki użytkowania i polityki prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych.

  Korzystanie z wtyczek serwisów społecznościowych

  Ta witryna korzysta z wtyczek różnych serwisów społecznościowych. Wtyczka serwisu społecznościowego to przycisk, którego można użyć do udostępniania i komunikowania innym użytkownikom danego serwisu społecznościowego postów zamieszczonych w tej witrynie.

  W witrynie tej stosowane są następujące wtyczki serwisów społecznościowych:

  Twitter:
  Operatorem witryny twitter.com oraz wtyczki serwisu Twitter jest firma Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Stany Zjednoczone. W Europie operatorem jest firma Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia. Wtyczki te można zidentyfikować po logo Twittera. Informacje o ochronie danych w serwisie Twitter zamieszczono tutaj.

  Korzystanie z iFraming

  Do osadzania w naszej witrynie internetowej materiałów wideo korzystamy z iFraming. Treści zewnętrzne pochodzące z witryn internetowych stron trzecich mogą być osadzane i wyświetlane w określonych miejscach w naszych witrynach internetowych za pomocą iFraming
   
  W naszej witrynie internetowej osadzone są treści z następujących witryn internetowych stron trzecich:
   
  YouTube:
  Operatorem witryny internetowej, z której pochodzi osadzony za pomocą iFraming materiał jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone.
  Po kliknięciu na materiał wideo wyświetli się logo YouTube. Informację o ochronie danych portalu YouTube znajdziesz tutaj.
   
  Jeżeli odwiedzisz jedną z naszych witryn internetowych, która korzysta z osadzonych materiałów wideo, Internet Explorer nie nawiąże automatycznie połączenia z serwerem konkretnego serwisu. Klikając na osadzony materiał wideo, wyrażasz zgodę na komunikację ze wspomnianą witryną internetową i na umieszczenie przez tę witrynę internetową na Twoim komputerze plików cookie. Po kliknięciu na osadzony materiał wideo informacje, do których miałeś/-aś dostęp w naszej witrynie internetowej zostaną automatycznie przekazane operatorowi wspomnianej witryny internetowej, która umieści na Twoim komputerze pliki cookie.
   
  Jeżeli podczas odwiedzania naszej witryny internetowej jesteś zalogowany we wcześniej wspomnianej witrynie internetowej, przesyłane dane będą skojarzone z Twoim kontem użytkownika. Jeżeli nie chcesz, aby portal społecznościowy łączył w ten sposób informacje z Twoim kontem użytkownika, wyloguj się z konkretnego serwisu przed kliknięciem na stosowny materiał wideo.