Välkommen till den Nordiska marknaden

Som världsledande specialister på gummi- och plastteknik är vi hemmastadda på dessa växande marknader, med våra produktionsanläggningar, distributionspartners och återförsäljare.

ContiTech Scandinavia står för försäljningen av de flesta av ContiTechs produkter i Nordeuropa. Tillsammans med våra servicepartners och återförsäljare bildar vi ett optimalt
nätverk för planering, rådgivning, försäljning, leverans samt service och underhåll av våra produkter i hela Norden och Baltikum.

I ett globalt perspektiv är vårt avtal och samarbete med malmindustrin och underhållsföretag unikt för kostnadsoptimerad drift och underhåll av hårt
utsatta transportband. Förutom Continental AG representerar ContiTech Scandinavia även andra tillverkare med en mängd olika produkter och tillbehör för den nordeuropeiska marknaden.

Vi tar även hand om marknaderna: Danmark, Norge,  Finland, Island samt Estland, Lettland och Litauen.

Våra platser och kontakter i Sverige

 • Adress

  ContiTech Scandinavia AB

  Finlandsgatan 18
  SE 164 74 KISTA
  Sweden

  Box 38
  SE 164 93 KISTA
  Sweden

  telefonväxel +46 (0)8 444 13 30
  Google kartor E-post
 • Management

  Olaf Kluth

  Managing Director CT Nordics & Baltics
  CT CS EMEA E-post

  Robert Näsholm

  Ekonomichef / Finance Manager E-post
 • Kontaktpersoner för affärsområde

  Anders Bystedt

  Automotive Original Equipment
  PTG, AD E-post

  Lars Kvibling

  Automotive Original Equipment
  MFS E-post

  John Myöhänen

  Automotive Aftermarket
  PTG, AD E-post

  Daniel Sandberg

  Industrial Solutions
  AD, IFS E-post

  Marcus Hennevelt

  Mining, Industry
  CS E-post

  Christian Bargisen

  Industry
  CS E-post

  Åke Svensson

  Industry
  CS E-post

  Per Brandt

  Industry, SICON
  CS E-post

  Niklas Andersson

  Automotive Original Equipment
  MFS E-post

  Peter Siggelkow

  Manager After Sales & Service
  SICON CT CS SERV E-post

  Mattias Svanegård

  Mining, Industry, Sealing systems, Surface materials
  CS, SSL E-post

  Jan Egil Hjelle

  Industrial Solutions
  IFS E-post
 • Kundservice / Customer Service

  Carolina Jämtén Vieira

  CT CS EMEA E-post
 • Redovisning / Accounting

  Johanna Rinning

  E-post

Dataskydd

 • ContiTech Scandinavia AB
  ContiTech Scandinavia AB behandlar dina data i samband med din användning av hemsidan i enlighet med gällande lagstiftning.

  1. Allmänna

  Personuppgifter som du anger samlas in, bearbetas och används av ContiTech Scandinavia AB för syftet med av händelsesdriven kontakt med dig.

  I den utsträckning det är nödvändigt för att kontraktet ska kunna genomföras, kan uppgifterna vidarebefordras till de företag som är anknutna till ContiTech Scandinavia AB i enlighet med avsnitt 15 och följande i den tyska aktiebolagslagen, i enlighet med vad som anges i Continentals Bindande företagsregler (Bindande företagsregler | PDF)

  Om så är tillåtet och/eller föreskrivet enligt lag kan uppgifterna utvärderas för rapporteringsändamål (t.ex. statistik). Dina uppgifter kommer att samlas in, bearbetas och användas uteslutande i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser (t.ex. ditt samtycke).
  Genom att säkerställa tillhandahållandet av tjänster/processer/verktyg (t.ex. teknisk support) överför vi data till vår tjänsteleverantör,
  • com&on GmbH, Leisewitzstr. 47, 30175 Hanover, Germany
  Tjänsteleverantören samlar in och behandlar dina personuppgifter å våra vägnar i den utsträckning det är nödvändigt för att genomföra kontraktet. I enlighet med lagbestämmelserna behandlas alla dina uppgifter som strikt konfidentiella.

  2. Insamling och bearbetning av data

  ContiTech Scandinavia AB lagrar endast personuppgifter relaterade till användare av dess webbplatser/verktyg/tjänster om samtycke till detta har lämnats. Den enda data som lagras är data relaterad till datumet och tiden för besöket, de besökta sidorna, markörens användning på webbplatsen, de sidfunktioner som används och den webbplats från vilken användaren fått åtkomst till den här webbplatsen.

  IP-adressen överförs anonymt och används endast för att tilldela ett geografiskt läge på stadsnivå. ContiTech Scandinavia AB använder denna information för att mäta webbplatsaktiviteten, för att producera statistik och för att förbättra de tjänster och information som tillhandahålls via webbplatserna.

  Personliga användardata används enbart för att behandla förfrågningar inom ramen för det godkännande som beviljats eller i enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd. Baserat på juridiska krav har Continental implementerat globala, enhetliga och interna Dataskyddsregler (Bindande företagsregler | PDF) som reglerar skyddet av dina personuppgifter.

  ContiTech Scandinavia AB lagrar data som anges på webbplatser/i verktyg/i tjänster och/eller data som tillhandahålls för processen, såsom namn, företag, e-postadress, adress och telefon. Detta görs endast för att möjliggöra personlig kommunikation med dig. Uppgifterna lagras och/eller används enbart för att behandla din förfrågan/undran/deltagande i tävlingen. Dina data raderas när behandlingen av din förfrågan/undran har avslutats, förutsatt att denna radering inte strider mot lagstadgade krav för behållande av uppgifter.

  3. Uppgiftslämnarens rättigheter

  Observera att du som registrerad enligt EU:s allmänna Databeskrivningsförordning (General Data Protection Regulation, EU:s GDPR) har följande rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter:
  • Informationsrättigheter enligt artikel 13 och artikel 14 EU:s GDPR
  • Rätt till åtkomst enligt artikel 15 i EU:s GDPR
  • Rätt till rättelse enligt artikel 16 i EU:s GDPR
  • Rätt till borttagning enligt artikel 17 i EU:s GDPR
  • Rätt att begränsa behandlingen enligt artikel 18 i EU:s GDPR-rätt
  • Rätt till dataöverförbarhet enligt artikel 20 i EU:s GDPR
  Om du har frågor om detta, kontakta vår datatillsynsman via e-post på: dataprotection@conti.de
  I enlighet med artikel 21 i EU:s GDPR har du rätt att återkalla ditt samtycke till insamling, bearbetning/lagring och användning av dina personuppgifter när som helst.
  Samtycke måste återkallas genom att skriva till ContiTech Scandinavia AB, Finlandsgatan 18, SE 164 74 Kista, Sweden, eller skicka ett e-postmeddelande till robert.nasholm@contitech.se.
  Du kan alltid kontakta våra dataskyddsansvariga skriftligen (inklusive via e-post) med frågor eller klagomål. E-post: dataprotection@conti.de. Du kan även kontakta lämpliga dataskyddsmyndigheter, om sådana är tillgängliga.

  4. Skydd av lagrad data

  Vårt företag och com&on GmbH använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som du angett från manipulering, förlust, förstörelse eller obehöriga personers åtkomst. Säkerhetsåtgärderna förbättras kontinuerligt och anpassas i enlighet med den senaste tekniken.

  Data som är okrypterad kan eventuellt ses av tredje parter. Av detta skäl vill vi påpeka att säker överföring inte kan garanteras när det gäller dataöverföring via Internet (t.ex. via e-post). Känsliga data ska därför heller inte överföras alls eller endast via en säker anslutning (SSL). Om du får tillgång till sidor och filer och sedan uppmanas att ange personuppgifter, var vänlig notera att överföringen av sådan data via Internet kanske inte är säker och att det finns risk för att den kan ses och manipuleras av obehöriga personer.

  Cookies

  När du besöker vår webbplats/använder våra verktyg/tjänster kan informationen lagras på din dator i form av cookies. Sådana cookies används endast för att säkerställa webbplatsernas drift. Andra cookies (till exempel relaterade till webbplatsanvändning) skapas endast baserat på ditt samtycke (se Policy för cookies). Du kan även välja att inte acceptera cookies i dina webbläsarinställningar. Observera dock att du kanske inte kan använda flera funktioner på den här webbplatsen/i det här verktyget/tjänsterna om du gör det.

  Webtrends Infinity/Oracle Infinity

  Denna webbplats använder webbanalysverktygen Webtrends Infinity från Webtrends Inc. (”Webtrends”) och Oracle Infinity från Oracle Corporation (”Oracle Infinity”). Webtrends och Oracle Infinity använder en cookie på vår webbplats som skapas endast med ditt samtycke.

  De enda data som lagras är datum och tid för besöket, vilka sidor du besöker, din marköranvändning på webbplatsen, vilka sidfunktioner du använder och från vilken webbplats du besöker Continentals webbplatser. Din IP-adress skickas anonymt och används endast för att koppla besöket till en geografisk plats på ortsnivå. Det är med andra ord inte möjligt att vid något tillfälle identifiera enskilda webbplatsbesökare.

  Web analysis service Matomo (formerly Piwik)

  Vår webbplats använder Matomo, ett open-source-webbanalysverktyg. Matomo använder sig av ”cookies”. Cookies är textfiler som lagras på din dator, vilka möjliggör analysering av din användning av denna webbplats. Därefter sänds informationen som genereras av dessa cookies om användningen av denna webbplats, såsom tid, plats och frekvens för dina besök på vår webbplats, inklusive din IP-adress, till Matomos server och lagras där. Din IP-adress kommer att anonymiseras före lagring.
  Informationen som cookien genererar om användningen av denna webbplats överförs inte till tredje part.
  Cookies på vår hemsida lagras endast baserat på ditt samtycke. Vidare kan du förhindra att cookies sparas permanent genom att göra lämpliga ändringar i dina webbläsarinställningar. Vi vill dock påpeka att om du gör det kanske du inte kan utnyttja alla funktioner på denna webbplats fullt ut.

  Dela i sociala nätverk

  Om du använder funktionen ”Dela” på vår hemsida så överförs inga personuppgifter till respektive sociala mediatjänst. Om du använder din egen profil för att dela innehållet på webbplatsen så har vi inget ansvar för innehållet och omfattningen av de data som samlas in av dessa nätverk. Villkoren för användning och sekretesspolicys för respektive sociala nätverk gäller i detta avseende.

  Användning av plugin-funktioner på sociala medier

  Vår webbplats använder sociala plugin-funktioner i olika sociala nätverk. En social plugin är en knapp som kan användas för att dela och skicka inlägg på vår webbplats till andra användare i samma sociala nätverk.
   
  Följande sociala plugin-funktioner används på vår webbplats:
   
  Twitter:
  Operatören av webbplatsen twitter.com och twitter plugin-funktionen i USA är Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. I Europa är operatören Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland. Dessa plugin-funktioner identifieras med Twitter-logotypen. Du kan läsa Twitters meddelande om dataskydd här.

  Användning av iFraming

  Vi bäddar in videor med hjälp av iFraming på vår webbplats. Externt innehåll från webbplatser från tredje part kan integreras och visas i definierade områden på vår webbplats med hjälp av iFraming
   
  Videor från följande tredjepartswebbplats är inbäddade på vår hemsida:
   
  YouTube:
  Den här webbplatsen från vilken videor är inbäddade med hjälp av iFraming drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
  Då du klickar på videon kommer den att markeras med YouTubes logotyp. Du kan hitta YouTubes Dataskyddsmeddelande här.
   
  Om du besöker en av våra webbplatser med inbäddade videoklipp kommer Internet Explorer inte att skapa en länk till servern i lämpligt nätverk automatiskt. Genom att klicka på den inbäddade videon ger du ditt samtycke till kommunikation med den ovannämnda webbplatsen och webbplatsens placering av cookies. Genom att klicka på den inbäddade videon skickas informationen om att du besökte vår webbplats automatiskt till ovannämnda webbplatsoperatör och ovannämnda webbplats kommer att placera ut cookies.
   
  Om du är inloggad på den ovannämnda webbplatsen och besöker vår webbplats kommer de data som överförs att kopplas till ditt användarkonto. Om du vill förhindra att ett nätverk kopplar information med ditt användarkonto på det här sättet så ska du logga ut från respektive nätverk innan du klickar på respektive video.

  Även om du inte är registrerad som medlem av ovannämnda webbplats, eller om du inte är inloggad för närvarande, kan dina data lagras av operatören på den ovannämnda webbplatsen efter att du klickat på respektive video. Vi kan inte påverka placeringen av tredjeparts-cookies, omfattningen och innehållet i de data som samlats in av ovannämnda webbplats eller hur dessa data används. För mer information, var god läs ovannämnda webbplats sekretesspolicys.