Gegevensbescherming

ContiTech Deutschland GmbH verwerkt uw gegevens in het kader van het gebruik van deze website in overeenstemming met de desbetreffende wettelijke voorschriften.

1. Algemene informatie

De door u ingevoerde persoonlijke gegevens worden door ContiTech Deutschland GmbH verwerkt voor de hieronder vermelde doeleinden.

Voor zover dit voor de verwezenlijking van het doel noodzakelijk is, kunnen de gegevens ook aan met ContiTech Deutschland GmbH verbonden derden in de zin van §§ 15 e.v. (Duitse wet op de aandelenvennootschappen) en overeenkomstig de (bindende bedrijfsvoorschriften | PDF) van Continental worden doorgegeven.

2. Verwerking van gegevens

Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt op basis van de volgende gegevensbeschermingsregels (rechtsgrondslag):

Gegevensverwerking
( Doel )
Wettelijke basis Duur van de opslag
Contact / Interactie met Continental
(bijv. contactformulier/veld, chat, enz.)
Art. 6 para. 1 lit. a) EU GDPR (toestemming)
Art. 6 para. 1 lit. b) EU GDPR (uitvoering van het contract).
Art. 6 para. 1 lit. c) EU GDPR (wettelijke verplichting)
Uw gegevens worden verwerkt met uw toestemming tot wederopzegging, anders verwijderd na definitieve verwerking van uw verzoek, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die daartegen indruist. Wij gaan uit van definitieve verwerking als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.
 


Om de bovengenoemde gegevensverwerking mogelijk te maken, geven wij gegevens door aan de volgende dienstverleners (hierna "dienstverlener" genoemd):

Dienstverlener Adres / Plaats
com&on GmbH Leisewitzstr. 47, 30175 Hannover, Duitsland


Dienstverlener verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens namens ons (op basis van een adequate gegevensverwerkingsovereenkomst.

3. Rechten van de betrokkene(n)

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u als betrokkene de volgende rechten heeft in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig de EU - Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU GDPR):

 • Recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken acc. Art. 7 para. 3 EU GDPR
 • Recht op informatie volgens art. Art. 13 en Art. 14 EU GDPR
 • Recht van toegang door de betrokkene volgens Art. 15 EU GDPR
 • Recht op correctie volgens Art. 16 EU GDPR
 • Recht op wissen volgens Art. 17 EU GDPR
 • Recht op beperking van de verwerking volgens Art. 18 EU GDPR
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid volgens Art. 20 EU GDPR
 • Recht om te allen tijde bezwaar te maken volgens Art. 21 EU GDPR
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit volgens Art. 77 EU GDPR

In geval van dwingende redenen voor verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die dienen voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, kan de verwerking van persoonsgegevens die voor dit doel noodzakelijk is, plaatsvinden ondanks uw bezwaar of verzoek om verwijdering.

Als u hierover vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: dataprotection@conti.de

Stuur uw herroeping of verzoeken met betrekking tot de uitoefening van bovengenoemde rechten schriftelijk of per e-mail naar:
Adres: ContiTech Deutschland GmbH, Continental-Plaza 1, 30175 Hannover, Duitsland
E-mail: continental_industry@continental.com

4. Bescherming van opgeslagen gegevens

Ons bedrijf en onze Service Provider gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. De beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en aangepast aan de stand van de techniek.

Ongecodeerde gegevens kunnen mogelijk door derden worden ingezien. Daarom wijzen wij erop dat bij gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie via ongecodeerde e-mail) geen veilige overdracht kan worden gegarandeerd. Gevoelige gegevens moeten daarom helemaal niet of alleen via een beveiligde verbinding (SSL) worden overgedragen. U kunt de SSL-status van de verbinding bepalen door te kijken naar de adresregel van uw browser ("https").

Cookies

Wanneer u onze website / webapp bezoekt, kan er informatie op uw computer worden opgeslagen in de vorm van een zogenaamde cookie (kleine tekstbestanden). Technisch noodzakelijke cookies worden alleen gebruikt om de werking van de website te garanderen.
Andere cookies (bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van de website) worden alleen geplaatst op basis van uw toestemming (zie Cookieoverzicht).

Bovendien kunt u de acceptatie van cookies ook instellen via de instellingen van uw browser. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website / webapp volledig kunt gebruiken.

Hulpmiddel voor toestemmingsbeheer: consentmanager

Deze website maakt gebruik van het instrument voor toestemmingsbeheer "consentmanager" van consentmanager AB, Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Zweden.
 
Deze website gebruikt "consentmanager" om toestemming te verkrijgen voor gegevensverwerking en het gebruik van cookies of vergelijkbare functies. Met behulp van "consentmanager" heeft u de mogelijkheid om uw toestemming te geven voor bepaalde functies van de website. Met behulp van "consent manager" kunt u uw toestemming verlenen of weigeren voor alle functies of uw toestemming geven voor afzonderlijke doeleinden of afzonderlijke functies. De door u gemaakte instellingen kunnen ook achteraf worden gewijzigd. Het doel van de integratie van "consent manager" is de gebruikers van de website over de bovengenoemde punten te laten beslissen en in het kader van het verdere gebruik van onze website de mogelijkheid te bieden om reeds uitgevoerde instellingen te wijzigen: Toestemming voor cookies en gegevens
 
Door het gebruik van "consent manager" worden persoonsgegevens en informatie van de gebruikte eindapparaten, zoals het IP-adres, door consentmanager verwerkt. Bovendien kan de verwerkte informatie ook op uw apparaat worden opgeslagen. De rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 Para. 1 S. 1 lit. c) juncto Art. 6 para. 3 zin 1 lit. a) in samenhang met Art. 7 para. 1 GDPR en subsidiair lit. f). Door de verwerking van de gegevens helpt consent manager ons (volgens GDPR is dit de verantwoordelijke) om onze wettelijke verplichtingen na te komen (bijv. bewijsplicht).
 
Wij hebben legitieme belangen bij de verwerking in de vorm van het opslaan van gebruikersinstellingen en voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies en andere functionaliteiten. "Consent manager" bewaart uw gegevens zolang uw gebruikersinstellingen actief zijn. Na twee jaar na het instellen van uw gebruikersinstellingen wordt opnieuw om toestemming gevraagd. De gemaakte gebruikersinstellingen worden dan opnieuw opgeslagen voor een periode van twee jaar.

U kunt bezwaar maken tegen het proces en heeft het recht bezwaar te maken om redenen die voortvloeien uit uw situatie. Om bezwaar te maken kunt u een e-mail sturen naar info@consentmanager.net.

Piwik PRO Analytics

Deze website maakt gebruik van de webanalysedienst Piwik PRO Analytics der Piwik PRO GmbH, Lina-Bommer-Weg 6, 51149 Keulen, Duitsland.

Piwik PRO Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Daartoe wordt de door de cookie gegenereerde informatie, zoals tijd, plaats en frequentie van uw bezoek aan onze website, alsmede uw IP-adres over het gebruik van deze website opgeslagen op de server van Piwik PRO Analytics. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.
De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt niet aan derden verstrekt.

Op onze website worden alleen cookies geplaatst op basis van uw toestemming. Bovendien kunt u het opslaan van cookies permanent verhinderen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Voor meer informatie over Piwik PRO, zie de Privacy Policy: https://piwik.pro/privacy-policy

Tag Management Systeem: GTM - Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van de Google Tag Manager, van Google Ireland Ltd (aanbieder van de dienst), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

De Google Tag Manager is een tag management systeem dat kan worden gebruikt om code snippets op websites op te nemen, om cookies, conversiepixels of tracking codes van programma's zoals Google Analytics te beheren en te controleren. De Google Tag Manager is een organisatorische dienst en verwerkt zelf alleen gegevens voor technisch noodzakelijke doeleinden. De Google Tag Manager zorgt voor het laden van andere componenten, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens.

Gegevens verzameld met Google Tag Manager: Om Google in staat te stellen de stabiliteit, prestaties en installatie kwaliteit van het systeem te bewaken en gegevens voor diagnostische doeleinden te verkrijgen, verzamelt Google Tag Manager bepaalde geaggregeerde tag-triggergegevens. Deze gegevens bevatten geen IP-adressen of meet-ID's die gekoppeld zijn aan een specifiek individu. In tegenstelling tot gegevens in standaard HTTP-aanvraaglogboeken, die allemaal binnen 14 dagen na ontvangst worden verwijderd, en de hierboven beschreven diagnostische gegevens, verzamelt, bewaart of deelt Google Tag Manager geen informatie over bezoekers van eigenschappen van klanten.

Meer informatie over Google Tag Manager vindt u in het Privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager wordt momenteel gebruikt om de volgende diensten en onderdelen op deze website te controleren:

 • Google Analytics – web analyse dienst

Google Analytics

For the purpose of statistical evaluation, we obtain information about your use of our website in order to improve our website and its functionalities on this basis. However, no Personal Data is transmitted or stored that can be used to identify you as a user.

For this purpose, we use the analysis tool Google Analytics provided by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google") on our website. This tool supports us in analyzing the traffic to and on our website. For this purpose, Google collects various information about your visit of our website like for example your IP address, a User or Client-ID applied to you, your first visit to the website, your click on a link to a new domain, your scrolling to the end of the website, the viewing of a video, the length of stay on the website, internal searches on the website, country and city (latitude and longitude) from where you access the website, device information (brand, model), screen resolution, browser and operating system information. This data is evaluated by Google in order to create reports, which may include, among other things, statements about your length of stay, approximate geographical origin, origin of visitor traffic, exit pages and usage processes.

Information that Google generates about your use of our website is regularly transmitted to data centers in the USA and stored there. If you are using our website within the EU, the data collected by Google Analytics is first send to a Google data center in the EU, where the IP address is analyzed in terms of longitude and latitude and associated information and then deleted before the collected dataset is transferred to other Google data centers, possibly outside the EU, for further analysis. This function ensures the anonymization of the Personal Data before any data is stored and processed within the framework of Google Analytics, so that a clear determinability of your person by Google is excluded.

Google Signals

As part of Google Analytics, we also use the Google Signals extension, which enables tracking across multiple devices. For this purpose, Google uses the Personal Data of users who are logged into a Google service at the same time when visiting websites and have activated the "personalized advertising" option in their Google account settings: https://adssettings.google.com/authenticated

In Google Analytics, interactions with you as a visitor to our website are primarily recorded with the help of cookies. These cookies are used to store non-personal data and are not made accessible in browsers across domains. These cookies are only activated if you provide your consent in the cookie settings of our website. If you do not provide your consent for the use of cookies, Google Analytics will try to fill the resulting data gaps through AI-based extrapolation based on models using known user data.

The legal basis for the processing of your Personal data within the framework of Google Analytics is your consent in accordance with Art. 6 (1) p. 1 lit. a GDPR, which we also obtain via Consent to Cookies & Data of our website. Hence, if you do not provide your consent to the activation of the Google Analytics cookies, you also do not consent into the processing of your Personal Data in general and no processing in google Analytics will take place.

Data Processing Agreement

We have concluded a data processing agreement with Google for data processing and fully implement the strict requirements of the German data protection authorities when using Google Analytics.

Personal data transferred to data centers in the U.S. is processed by Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 and its subsidiaries as sub-processor of Google. Google LLC is certified under the EU-U.S. Privacy Framework. Against this background, an adequate level of data protection is assumed and the transfer of Personal data by Google is permitted based on Art. 45 (1) GDPR.

Revocation of your Consent

You can withdraw your consent to the processing of your Personal Data within the framework of Google Analytics at any time with effect for the future as follows:

 • Revocation via our Consent Settings
  You can deactivate the processing of your Personal Data within the framework of Google Analytics in the Consent Settings of our website and thus withdraw the consent you have given to the processing of your Personal Data in connection with Google Analytics.
 • Deactivation of Google Analytics by Browser add-on
  You can deactivate Google Analytics by installing a small program, a so-called browser add-on, which you can download from the following address: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  The add-on prevents your Personal Data from being evaluated in Google Analytics. However, the use of the browser add-on to deactivate Google Analytics does not prevent Personal Data from being sent to our website or other web analysis services.

For more information on how Google Analytics handles Personal Data, please refer to Google's Google Analytics Privacy Notice.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van "Google Maps", een onlinekaartendienst van Google LLC ("Google"). Website: https://cloud.google.com/maps-platform

Voor zover u Google Maps via de 2-klik-oplossing (extra activeringsklik) op de betreffende sub pagina activeert en ermee instemt, stemt u er daarmee tevens mee in dat uw persoonsgegevens bij het gebruik van Google Maps aan de VS worden doorgegeven. De VS is een onveilig derde land waar geen niveau van gegevensbescherming bestaat dat vergelijkbaar is met de EU-normen. Bij bepaalde aanbieders, zoals Google, worden geen andere garanties geboden om dit tekort te compenseren. Er bestaat dus een risico dat overheidsinstanties door de doorgifte toegang krijgen tot uw persoonsgegevens zonder dat u effectieve rechtsbescherming geniet. Om Google Maps te gebruiken, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Google. De kaartinhoud wordt door Google rechtstreeks naar de browser gestuurd en door de browser in de website geïntegreerd. De gegevensopslag vindt plaats op de webservers van Google Maps. Wij kunnen u hierover alleen informeren, maar er geen invloed op uitoefenen.

Wij hebben geen kennis van de omvang van de gegevens die Google op deze wijze verzamelt. De verwerkte gegevens kunnen met name de IP-adressen en andere metadata omvatten, waaronder gegevens over de browser, het eindapparaat en ook de datum en het tijdstip van het bezoek aan onze website, evenals de invoergegevens in de zoekopdracht voor de kaart.
Locatiegegevens kunnen echter niet worden verzameld zonder toestemming (meestal via de instellingen op het eindapparaat).

De integratie van Google Maps in deze website gebeurt via de programmeerinterface "Google Maps API - Maps JavaScript API (V3)" (Application Programming Interface). Na activering en toestemming voor het gebruik van Google Maps via de 2-klik-oplossing, plaatsen wij een cookie die uw toestemming voor de uitwisseling van gegevens met Google Maps opslaat.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, alsmede uw rechten in dit verband en de instel mogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de informatie van Google over gegevensbescherming: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Inlineframe (iFrame)

Op deze website wordt externe inhoud geïntegreerd en weergegeven via iFrame in gedefinieerde gebieden op de website. Externe inhoud van derden wordt niet geladen zonder uw voorafgaande toestemming.

De door u gemaakte instellingen kunt u ook achteraf nog wijzigen: Toestemming voor Cookies & Gegevens

Externe inhoud van de volgende externe aanbieders is opgenomen op onze website:
 • 3DVISTA - Virtuele rondleidingen
 • Flipsnack - Publishing Platform
 • Matterport - 3D Data Platform

3DVISTA - Virtuele rondleidingen

Deze website biedt virtuele rondleidingen van 3DVISTA ESPAÑA SL, Avenida Fernando de los Ríos 58, 18006 Granada, España.

De virtuele tours worden geïntegreerd en via iFrame weergegeven in gedefinieerde gebieden op de website. Tijdens het gebruik kan onder andere uw IP-adres aan 3DVISTA worden doorgegeven.

Ga voor meer informatie over 3DVISTA naar: https://www.3dvista.com/en/privacy_policy

Flipsnack - Publishing Platform

Deze website biedt inhoud aan met behulp van het publicatieplatform van Flipsnack LLC, 535 Mission St. FL 14, San Francisco, CA 94105 USA.

Flipsnack is een dienst om PDF-bestanden grafisch in te sluiten, online catalogi te maken, te downloaden, te delen of in te sluiten in websites. De inhoud wordt ingesloten en weergegeven via iFrame in gedefinieerde gebieden op de website. Als onderdeel van het gebruik kan onder andere uw IP-adres aan Flipsnack worden doorgegeven.

Ga voor meer informatie over Flipsnack naar: https://www.flipsnack.com/legal-information/privacy-policy.html

Matterport - 3D Data Platform

Deze website biedt 3D-content van het gegevensplatform Matterport, Inc, 352 E. Java Dr., Sunnyvale, CA 94089, USA.

De 3D inhoud wordt geïntegreerd en getoond via iFrame in gedefinieerde gebieden op de website. Tijdens het gebruik kan onder andere uw IP-adres aan Matterport worden doorgegeven.

Meer informatie over Matterport vindt u op: https://matterport.com/privacy-policy

Delen in sociale netwerken

Delen vindt uitsluitend plaats via links naar sociale netwerken op onze website:
Als u inhoud op onze website deelt met uw persoonlijke profiel, hebben wij geen controle over de inhoud en omvang van de gegevens die door de netwerken worden verzameld. In dit verband zijn de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid van het desbetreffende sociale netwerk van toepassing.

Op deze website zijn onze bedrijfsprofielen van de volgende sociale netwerken gekoppeld:

LinkedIn

Voor informatie over het LinkedIn bedrijfsnetwerk, van LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA, (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland) kunt u terecht op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube

Voor informatie over het videoportaal YouTube, van YouTube, LLC, behorend tot Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, (een dochteronderneming van Google LLC en Alphabet Inc.) kunt u terecht op: https://policies.google.com/privacy?hl=en


Bijgewerkt / Versie: 1 mei 2023

Got questions?

Contact us!