Tietosuoja

ContiTech Deutschland GmbH käsittelee tietojasi tämän verkkosivuston käytön yhteydessä asiaa koskevien lakisääteisten määräysten mukaisesti.

1. Yleistä

ContiTech Deutschland GmbH käsittelee antamiasi henkilötietoja alla mainittuja tarkoituksia varten.

Siltä osin kuin se on tarpeen tarkoituksen toteuttamiseksi, tietoja voidaan siirtää myös kolmansille osapuolille, jotka ovat ContiTech Deutschland GmbH:n sidosyrityksiä Saksan osakeyhtiölain 15 §:n ja sitä seuraavien pykälien mukaisesti ja Continentalin (sitovien yrityssääntöjen mukaisesti | PDF).

2. Tietojen käsittely

Tietojasi käsitellään yksinomaan seuraavien tietosuojasäännösten perusteella (oikeusperusta):

Tietojenkäsittely
(Käyttötarkoitus)
Oikeusperusta Varastoinnin kesto
Yhteydenpito / vuorovaikutus Continentalin kanssa
(esim. yhteydenottolomake/-kenttä, chat jne.).
Art. 6 kohta. 1 lit. a) EU:n yleinen tietosuoja-asetus (suostumus).
Art. 6 kohta. 1 lit. b) EU:n yleinen tietosuoja-asetus (sopimuksen täyttäminen).
Art. 6 kohta. 1 lit. c) EU:n yleinen tietosuoja-asetus (lakisääteinen velvoite).
Tietojasi käsitellään suostumuksellasi, kunnes suostumuksesi peruutetaan, ja muussa tapauksessa ne poistetaan, kun pyyntösi on käsitelty lopullisesti, edellyttäen, että oikeudellisia säilytysvelvoitteita ei ole toisin. Oletamme, että käsittely on lopullista, jos olosuhteista voidaan päätellä, että kyseinen asia on lopullisesti selvitetty.
 


Edellä mainitun tietojenkäsittelyn varmistamiseksi välitämme tietoja seuraaville palveluntarjoajille (jäljempänä "palveluntarjoaja"):

Palveluntarjoaja Osoite / sijainti
com&on GmbH Leisewitzstr. 47, 30175 Hannover, Saksa


Palveluntarjoaja kerää ja käsittelee henkilötietojasi puolestamme (asianmukaisen tietojenkäsittelysopimuksen perusteella.

3. Rekisteröidyn (rekisteröityjen) oikeudet

Kiinnitämme huomiosi siihen, että rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet henkilötietojesi käsittelyyn EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU GDPR) mukaisesti:

 • Oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa acc. Art. 7 para. 3 EU GDPR
 • Oikeus saada tietoa acc. Art. 13 ja Art. 14 EU:N YLEINEN TIETOSUOJA-ASETUS
 • Rekisteröidyn oikeus tutustua tietoihin acc. Art. 15 EU GDPR
 • Oikaisuoikeus acc. Art. 16 EU GDPR
 • Oikeus tietojen poistamiseen acc. Art. 17 EU GDPR
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen acc. Art. 18 EU GDPR
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen acc. Art. 20 EU GDPR
 • Oikeus vastustaa milloin tahansa acc. Art. 21 EU GDPR
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle acc. Art. 77 EU GDPR

Jos käsittelyyn on pakottavia syitä, jotka ovat etujasi, oikeuksiasi ja vapauksiasi tärkeämpiä, tai jos käsittely palvelee oikeudellisten vaatimusten esittämistä, toteuttamista tai puolustamista, tätä tarkoitusta varten tarvittavien henkilötietojen käsittely voi tapahtua vastustuksestasi tai poistopyynnöstäsi huolimatta.

Jos sinulla on kysyttävää asiasta, ota rohkeasti yhteyttä tietosuojavastaavaamme: dataprotection@conti.de

Pyydämme sinua lähettämään edellä lueteltujen oikeuksien käyttämistä koskevat peruutukset tai pyynnöt kirjallisesti tai sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen:
Osoite: ContiTech Deutschland GmbH, Continental-Plaza 1, 30175 Hannover, Saksa.
Sähköposti: continental_industry@continental.com

4. Tallennettujen tietojen suojaaminen

Yrityksemme ja palveluntarjoajamme käyttävät teknisiä ja organisatorisia turvatoimia suojellakseen meille antamasi henkilötiedot luvattomien henkilöiden manipuloinnilta, katoamiselta, tuhoamiselta tai pääsyltä niihin. Turvatoimia parannetaan ja mukautetaan jatkuvasti tekniikan tason mukaisesti.

Kolmannet osapuolet voivat mahdollisesti nähdä salaamattomat tiedot. Tästä syystä haluamme huomauttaa, että turvallista tiedonsiirtoa ei voida taata Internetin kautta tapahtuvassa tiedonsiirrossa (esim. salaamattomassa sähköpostiviestinnässä). Arkaluonteisia tietoja ei siis pitäisi siirtää lainkaan tai ainoastaan suojatun yhteyden (SSL) kautta. Yhteyden SSL-statuksen voi määrittää selaimen osoiteriviltä ("https").

Evästeet

Kun vierailet verkkosivustollamme/verkkosovelluksessamme, tietokoneellesi voidaan tallentaa tietoja niin sanottujen evästeiden (pienten tekstitiedostojen) muodossa. Teknisesti välttämättömiä evästeitä käytetään vain verkkosivuston toiminnan varmistamiseksi.
Muita evästeitä (esim. verkkosivuston käyttöä koskevia) asetetaan vain suostumuksesi perusteella (ks. Evästeiden yleiskatsaus).

Lisäksi voit myös asettaa evästeiden hyväksymisen selaimesi asetusten kautta. Huomaa kuitenkin, että tällöin et ehkä pysty käyttämään kaikkia tämän verkkosivuston/verkkosovelluksen toimintoja täysimääräisesti.

Suostumuksenhallinta-työkalu: consentmanager

Tällä verkkosivustolla käytetään suostumusten hallintatyökalua "consentmanager", jonka on toimittanut consentmanager AB, Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Ruotsi.
 
Tämä verkkosivusto käyttää "consentmanageria" saadakseen suostumuksen tietojenkäsittelyyn ja evästeiden tai vastaavien toimintojen käyttöön. "consentmanagerin" avulla voit antaa suostumuksesi tiettyihin verkkosivuston toimintoihin. "consentmanagerin" avulla voit antaa tai hylätä suostumuksesi kaikille toiminnoille tai antaa suostumuksesi yksittäisiin tarkoituksiin tai yksittäisiin toimintoihin. Tehdyt asetukset voidaan myös muuttaa jälkikäteen. Suostumuksenhallinnan integroinnin tarkoituksena on antaa verkkosivuston käyttäjille mahdollisuus päättää edellä mainituista asioista ja tarjota mahdollisuus muuttaa jo tehtyjä asetuksia osana verkkosivustomme jatkokäyttöä: Suostumus evästeisiin ja tietoihin
 
Käyttämällä "consentmanageria" consentmanager käsittelee henkilötietoja ja käytetyistä päätelaitteista saatuja tietoja, kuten IP-osoitteen. Lisäksi käsiteltyjä tietoja voidaan tallentaa laitteeseesi. Käsittelyn oikeusperusta on Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. c) yhdessä art. 6 para. 3 lauseen 1 lit. a) yhdessä art. 7 para. 1 yleisen tietosuoja-asetuksen ja vaihtoehtoisesti f alakohdan kanssa.) Käsittelemällä tietoja consentmanager auttaa meitä (GDPR:n mukaan tämä on vastuussa oleva osapuoli) täyttämään lakisääteiset velvollisuutemme (esim. velvollisuus toimittaa todisteita).
 
Meillä on oikeutettuja etuja käsittelyyn, joka tapahtuu tallentamalla käyttäjän asetuksia ja mieltymyksiä evästeiden ja muiden toimintojen käytön osalta. "Consentmanager" tallentaa tietosi niin kauan kuin käyttäjäasetuksesi ovat aktiiviset. Kahden vuoden kuluttua käyttäjäasetusten asettamisesta suostumusta kysytään uudelleen. Tällöin tehdyt käyttäjäasetukset tallennetaan jälleen kahden vuoden ajaksi.

Voit vastustaa prosessia, ja sinulla on oikeus vastustaa tilanteestasi johtuvia syitä. Jos haluat vastustaa, lähetä sähköpostia osoitteeseen info@consentmanager.net.

Piwik PRO Analytics

Tämä verkkosivusto käyttää verkkoanalyysipalvelua Piwik PRO Analytics der Piwik PRO GmbH, Lina-Bommer-Weg 6, 51149 Köln, Saksa.

Piwik PRO Analytics käyttää niin sanottuja "evästeitä". Nämä ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokoneellesi ja joiden avulla voidaan analysoida verkkosivuston käyttöäsi. Tätä tarkoitusta varten evästeen tuottamat tiedot, kuten verkkosivustollamme vierailusi aika, paikka ja taajuus sekä IP-osoitteesi tämän verkkosivuston käytöstä, tallennetaan Piwik PRO Analytics -palvelimelle. IP-osoite anonymisoidaan ennen sen tallentamista.
Evästeen tuottamia tietoja tämän verkkosivuston käytöstä ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Evästeitä asetetaan verkkosivustollamme vain suostumuksesi perusteella. Lisäksi voit estää evästeiden tallentamisen pysyvästi säätämällä selainohjelmistosi sen mukaisesti; haluamme kuitenkin huomauttaa, että tällöin et ehkä pysty käyttämään kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja täysimääräisesti.

Lisätietoja Piwik PRO:sta on tietosuojaselosteessa: https://piwik.pro/privacy-policy

Tag Management System: GTM - Google Tag Manager

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Tag Manageria, jonka tarjoavat Google Ireland Ltd (palvelun tarjoaja), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti ja Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Yhdysvallat.

Google Tag Manager on tunnisteiden hallintajärjestelmä, jota voidaan käyttää koodinpätkien sisällyttämiseen verkkosivustoihin, evästeiden, muuntopikselien tai Google Analyticsin kaltaisten ohjelmien seurantakoodien hallintaan ja valvontaan. Google Tag Manager on organisaatiopalvelu, ja se käsittelee tietoja vain teknisesti välttämättömiin tarkoituksiin. Google Tag Manager huolehtii muiden komponenttien lataamisesta, jotka puolestaan voivat kerätä tietoja. Google Tag Manager ei pääse käsiksi näihin tietoihin.

Google Tag Managerin avulla kerätyt tiedot: Google Tag Manager kerää tiettyjä aggregoituja tunnisteiden laukaisutietoja, jotta Google voi valvoa järjestelmän vakautta, suorituskykyä ja asennuksen laatua sekä saada tietoja diagnostiikkatarkoituksiin. Nämä tiedot eivät sisällä IP-osoitteita tai mittaustunnuksia, jotka on yhdistetty tiettyyn henkilöön. Toisin kuin tavallisissa HTTP-pyyntölokeissa olevat tiedot, jotka kaikki poistetaan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta, ja edellä kuvatut diagnostiikkatiedot, Google Tag Manager ei kerää, tallenna tai jaa tietoja asiakkaiden kiinteistöjen kävijöistä.

Lisätietoja Google Tag Managerista on Googlen tietosuojakäytännössä: https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manageria käytetään tällä hetkellä seuraavien palveluiden ja osien hallintaan tällä verkkosivustolla:

 • Google Analytics - web-analyysipalvelu

Google Analytics

For the purpose of statistical evaluation, we obtain information about your use of our website in order to improve our website and its functionalities on this basis. However, no Personal Data is transmitted or stored that can be used to identify you as a user.

For this purpose, we use the analysis tool Google Analytics provided by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google") on our website. This tool supports us in analyzing the traffic to and on our website. For this purpose, Google collects various information about your visit of our website like for example your IP address, a User or Client-ID applied to you, your first visit to the website, your click on a link to a new domain, your scrolling to the end of the website, the viewing of a video, the length of stay on the website, internal searches on the website, country and city (latitude and longitude) from where you access the website, device information (brand, model), screen resolution, browser and operating system information. This data is evaluated by Google in order to create reports, which may include, among other things, statements about your length of stay, approximate geographical origin, origin of visitor traffic, exit pages and usage processes.

Information that Google generates about your use of our website is regularly transmitted to data centers in the USA and stored there. If you are using our website within the EU, the data collected by Google Analytics is first send to a Google data center in the EU, where the IP address is analyzed in terms of longitude and latitude and associated information and then deleted before the collected dataset is transferred to other Google data centers, possibly outside the EU, for further analysis. This function ensures the anonymization of the Personal Data before any data is stored and processed within the framework of Google Analytics, so that a clear determinability of your person by Google is excluded.

Google Signals

As part of Google Analytics, we also use the Google Signals extension, which enables tracking across multiple devices. For this purpose, Google uses the Personal Data of users who are logged into a Google service at the same time when visiting websites and have activated the "personalized advertising" option in their Google account settings: https://adssettings.google.com/authenticated

In Google Analytics, interactions with you as a visitor to our website are primarily recorded with the help of cookies. These cookies are used to store non-personal data and are not made accessible in browsers across domains. These cookies are only activated if you provide your consent in the cookie settings of our website. If you do not provide your consent for the use of cookies, Google Analytics will try to fill the resulting data gaps through AI-based extrapolation based on models using known user data.

The legal basis for the processing of your Personal data within the framework of Google Analytics is your consent in accordance with Art. 6 (1) p. 1 lit. a GDPR, which we also obtain via Consent to Cookies & Data of our website. Hence, if you do not provide your consent to the activation of the Google Analytics cookies, you also do not consent into the processing of your Personal Data in general and no processing in google Analytics will take place.

Data Processing Agreement

We have concluded a data processing agreement with Google for data processing and fully implement the strict requirements of the German data protection authorities when using Google Analytics.

Personal data transferred to data centers in the U.S. is processed by Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 and its subsidiaries as sub-processor of Google. Google LLC is certified under the EU-U.S. Privacy Framework. Against this background, an adequate level of data protection is assumed and the transfer of Personal data by Google is permitted based on Art. 45 (1) GDPR.

Revocation of your Consent

You can withdraw your consent to the processing of your Personal Data within the framework of Google Analytics at any time with effect for the future as follows:

 • Revocation via our Consent Settings
  You can deactivate the processing of your Personal Data within the framework of Google Analytics in the Consent Settings of our website and thus withdraw the consent you have given to the processing of your Personal Data in connection with Google Analytics.
 • Deactivation of Google Analytics by Browser add-on
  You can deactivate Google Analytics by installing a small program, a so-called browser add-on, which you can download from the following address: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  The add-on prevents your Personal Data from being evaluated in Google Analytics. However, the use of the browser add-on to deactivate Google Analytics does not prevent Personal Data from being sent to our website or other web analysis services.

For more information on how Google Analytics handles Personal Data, please refer to Google's Google Analytics Privacy Notice.

Google Maps

Tämä verkkosivusto käyttää Google LLC:n ("Google") tarjoamaa Google Maps -nettikarttapalvelua. Verkkosivusto: https://cloud.google.com/maps-platform

Jos aktivoit Google Mapsin ja hyväksyt sen käytön 2-klikkausratkaisulla (lisäaktivointiklikkaus) vastaavalla alasivulla, annat samalla suostumuksesi siihen, että henkilötietosi siirretään Yhdysvaltoihin Google Mapsia käytettäessä. Yhdysvallat on epävarma kolmas maa, jossa ei ole EU:n standardeihin verrattavaa tietosuojan tasoa. Tiettyjen palveluntarjoajien, kuten Googlen, osalta ei ole tarjolla muita takuita, jotka kompensoisivat tämän puutteen. Näin ollen on olemassa vaara, että valtion viranomaiset pääsevät käsiksi henkilötietoihisi siirron kautta ilman, että sinulle tarjotaan tehokasta oikeussuojaa. Google Mapsin käyttöä varten selaimesi muodostaa suoran yhteyden Googlen palvelimiin. Google välittää karttasisällön suoraan selaimelle, ja selain integroi sen verkkosivustoon. Tietojen tallennus tapahtuu Google Mapsin verkkopalvelimille. Voimme vain tiedottaa tästä, mutta emme voi vaikuttaa siihen.

Meillä ei ole tietoa Googlen tällä tavoin keräämien tietojen laajuudesta. Käsiteltyihin tietoihin voivat sisältyä erityisesti IP-osoitteet ja muut metatiedot, mukaan lukien tiedot selaimesta, päätelaitteesta sekä verkkosivustollamme käynnin päivämäärästä ja kellonajasta, sekä kartan hakukyselyssä syötetyt tiedot.
Sijaintitietoja ei kuitenkaan voi kerätä ilman suostumusta (yleensä loppulaitteen asetusten kautta).

Google Mapsin integrointi tähän verkkosivustoon tapahtuu ohjelmointirajapinnan "Google Maps API - Maps JavaScript API (V3)" (Application Programming Interface) kautta. Kun olet aktivoinut ja antanut suostumuksesi Google Mapsin käyttöön 2-click-ratkaisun kautta, asetamme evästeen, joka tallentaa suostumuksesi tietojen vaihtoon Google Mapsin kanssa.

Tietojen keräämisen tarkoitus ja laajuus, Googlen suorittama tietojen jatkokäsittely ja käyttö sekä tähän liittyvät oikeutesi ja yksityisyytesi suojaamiseen liittyvät asetusvaihtoehdot löytyvät Googlen tietosuojaselosteesta: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Sisäkehys (iFrame)

Tälle verkkosivustolle on integroitu ulkoista sisältöä, joka näytetään iFramen avulla verkkosivuston määritellyillä alueilla. Kolmannen osapuolen tarjoajien ulkoista sisältöä ei ladata ilman etukäteissuostumustasi.

Voit muuttaa tekemiäsi asetuksia myös jälkikäteen: Suostumus evästeisiin ja tietoihin

Seuraavien kolmansien osapuolten tarjoajien ulkoinen sisältö on upotettu verkkosivustollemme:
 • 3DVISTA - Virtuaalikierrokset
 • Flipsnack - Julkaisualusta
 • Matterport - 3D Data Platform

3DVISTA - Virtuaalikierrokset

Tämä sivusto tarjoaa virtuaalikierroksia osoitteessa 3DVISTA ESPAÑA SL, Avenida Fernando de los Ríos 58, 18006 Granada, España.

Virtuaalikierrokset integroidaan ja näytetään iFramen kautta verkkosivuston määritellyillä alueilla. Käytön aikana muun muassa IP-osoitteesi voidaan siirtää 3DVISTAlle.

Lisätietoja 3DVISTAsta saat osoitteesta: https://www.3dvista.com/en/privacy_policy

Flipsnack - Julkaisualusta

Tämä verkkosivusto tarjoaa sisältöä käyttäen Flipsnack LLC:n julkaisualustaa, 535 Mission St. FL 14, San Francisco, CA 94105 USA.

Flipsnack on palvelu, jonka avulla voit upottaa PDF-tiedostoja graafisesti, luoda verkkoluetteloita, ladata niitä, jakaa niitä tai upottaa niitä verkkosivuilleen. Sisältö upotetaan ja näytetään iFramen kautta määritellyillä alueilla verkkosivustolla. Osana käyttöä Flipsnackille saatetaan välittää muun muassa IP-osoitteesi.

Lisätietoja Flipsnackista saat osoitteesta: https://www.flipsnack.com/legal-information/privacy-policy.html

Matterport - 3D Data Platform

Tämä verkkosivusto tarjoaa 3D-sisältöä data-alustalta Matterport, Inc, 352 E. Java Dr., Sunnyvale, CA 94089, USA.

3D-sisältö integroidaan ja näytetään iFramen avulla verkkosivuston määritellyillä alueilla. Käytön aikana Matterportille voidaan välittää muun muassa IP-osoitteesi.

Lisätietoja Matterportista löydät osoitteesta: https://matterport.com/privacy-policy

Jakaminen sosiaalisissa verkostoissa

Jakaminen tapahtuu yksinomaan verkkosivustomme sosiaalisiin verkostoihin johtavien linkkien kautta:
Jos jaat sisältöä verkkosivustollamme henkilökohtaisella profiilillasi, emme voi vaikuttaa verkkojen keräämien tietojen sisältöön ja laajuuteen. Tältä osin sovelletaan kyseisen sosiaalisen verkoston käyttöehtoja ja tietosuojakäytäntöä.

Tällä verkkosivustolla on linkki seuraavien sosiaalisten verkostojen yritysprofiileihin:

LinkedIn

Lisätietoja LinkedIn-yritysverkostosta LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA, (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanti) on osoitteessa: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube

Tietoja YouTube-videoportaalista, joka kuuluu Google Ireland Limitedille, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti, (Google LLC:n ja Alphabet Inc:n tytäryhtiö), on osoitteessa: https://policies.google.com/privacy?hl=en


Päivitetty / Versio: 1. toukokuuta 2023

Got questions?

Contact us!