Adatvédelem

A ContiTech Deutschland GmbH az Ön adatait a weboldal használata során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli.

1. Általános információk

Az Ön által megadott személyes adatokat a ContiTech Deutschland GmbH az alábbiakban megadott cél(ok)ra dolgozza fel.

Amennyiben ez a cél eléréséhez szükséges, az adatok a ContiTech Deutschland GmbH-val kapcsolatban álló harmadik felek részére is továbbíthatók a (német) részvénytársasági törvény 15. §-ai és azt követő §-ai értelmében és a Continental (kötelező erejű vállalati szabályzata szerint | PDF).

2. Az adatok feldolgozása

Az Ön adatait kizárólag az alábbi adatvédelmi rendelkezések (jogalap) alapján dolgozzuk fel:

Adatfeldolgozás
( Cél )
Jogi alap A tárolás időtartama
Kapcsolatfelvétel / interakció a Continentallal
(pl. kapcsolatfelvételi űrlap/mező, chat stb.)
Art. 6 bek. EU GDPR 1. lit. a) pontja (hozzájárulás)
Art. 6 bek. 1 lit. b) EU GDPR (szerződés teljesítése)
Art. 6 bek. 1 lit. c) EU GDPR (jogi kötelezettség)
Az Ön adatait az Ön hozzájárulásával dolgozzuk fel visszavonásig, ellenkező esetben a kérésének végleges feldolgozását követően töröljük, feltéve, hogy nincs ezzel ellentétes jogi kötelezettség. Az adatfeldolgozást akkor tekintjük befejezettnek, , ha a körülményekből arra lehet következtetni, hogy a kérdéses ügyet véglegesen tisztáztuk.
 


A fent említett adatkezelés biztosítása érdekében az adatokat az alábbi szolgáltatóknak (a továbbiakban: Szolgáltató) továbbítjuk:

Szolgáltató Cím / Helyszín
com&on GmbH Leisewitzstr. 47, 30175 Hannover, Németország


A Szolgáltató az Ön személyes adatait a nevünkben gyűjti és kezeli (megfelelő adatfeldolgozási megállapodás alapján.

3. Az érintett(ek) jogai

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy érintettként az alábbi jogok illetik meg Önt a személyes adatainak az EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) szerinti feldolgozásával kapcsolatban:

 • A hozzájárulás bármikor visszavonható acc. Art. 7 bek. 3 EU GDPR
 • Tájékoztatáshoz való jog acc. Art. 13. és 13. cikk. 14. CIKK EU GDPR
 • Az érintett hozzáférési joga acc. Art. 15 EU GDPR
 • Helyesbítéshez való jog acc. Art. 16 EU GDPR
 • Törléshez való jog acc. Art. 17 EU GDPR
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog acc. Art. 18 EU GDPR
 • Az adathordozhatósághoz való jog acc. Art. 20 EU GDPR
 • Bármikor tiltakozhat acc. Art. 21 EU GDPR
 • Jog a felügyeleti hatóságnál történő panasztételre acc. Art. 77 EU GDPR

Az Ön érdekeit, jogait és szabadságait korlátozó esetek, illetve jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgáló kényszerítő okok esetén a személyes adatok e célból szükséges feldolgozására az Ön tiltakozása vagy törlésre irányuló kérelme ellenére is sor kerülhet.

Ha bármilyen kérdése van ezzel kapcsolatban, forduljon bizalommal adatvédelmi tisztviselőnkhöz:dataprotection@conti.de

Kérjük, hogy a fent felsorolt jogok gyakorlásával kapcsolatos visszavonási vagy egyéb kérését írásban vagy e-mailben küldje el a következő címre:
Cím: ContiTech Deutschland GmbH, Continental-Plaza 1, 30175 Hannover, Németország
E-mail: continental_industry@continental.com

4. A tárolt adatok védelme

Vállalatunk és Szolgáltatónk technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy az Ön által megadott személyes adatokat megvédje a manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisüléstől vagy illetéktelen személyek hozzáférésétől. A biztonsági intézkedéseket folyamatosan fejlesztjük és a legmodernebb technika szerint alakítjuk.

A titkosítatlan adatokat harmadik felek esetleg megtekinthetik. Ezért szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az interneten keresztül történő adattovábbítás (pl. titkosítatlan e-mailben történő kommunikáció esetén) nem garantálható a biztonságos átvitel. Az érzékeny adatokat ezért vagy egyáltalán nem, vagy csak biztonságos kapcsolaton (SSL) keresztül szabad továbbítani. A kapcsolat SSL-státusát a böngésző címsorában ("https") állapíthatja meg.

Sütik

Amikor meglátogatja weboldalunkat / webes alkalmazásunkat, az Ön számítógépén úgynevezett cookie-k (kis szöveges fájlok) formájában információkat tárolhatunk. A technikailag szükséges cookie-kat kizárólag a weboldal működésének biztosításához használjuk.
További sütik (pl. a weboldal használatával kapcsolatban) csak az Ön beleegyezése alapján kerülnek beállításra (lásd a Sütik áttekintése).

Ezenkívül a böngésző beállításain keresztül beállíthatja a sütik elfogadását is. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a weboldal/ webes alkalmazás minden funkcióját.

Hozzájárulás-kezelő eszköz: Consentmanager

Ez a weboldal a "Consentmanager" hozzájárulást kezelő eszközt használja a consentmanager AB, Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Svédország.
 
Ez a weboldal a "Consentmanager"-t használja az adatfeldolgozáshoz és a sütik vagy hasonló funkciók használatához szükséges hozzájárulás megszerzésére. A "Consentmanager" segítségével lehetősége van arra, hogy hozzájárulását adja a weboldal bizonyos funkcióihoz. A "Consentmanager" segítségével Ön megadhatja vagy elutasíthatja hozzájárulását valamennyi funkcióhoz, vagy megadhatja hozzájárulását egyes célokra vagy egyes funkciókhoz. Az Ön által elvégzett beállítások utólag is módosíthatók. A "Consentmanager" integrálásának célja, hogy a weboldal felhasználói dönthessenek a fent említett pontokról, és a weboldalunk további használatának részeként lehetőséget biztosítson a már elvégzett beállítások megváltoztatására: Hozzájárulás a sütikhez és adatokhoz
 
A "Consentmanager" használatával a személyes adatokat és a használt végfelhasználóktól származó információkat, például az IP-címet, a Consentmanager dolgozza fel. Ezenkívül a feldolgozott információk az Ön eszközén is tárolhatók. A feldolgozás jogalapja a GDPR. 6. cikk 1. bekezdés c) pontja , összefüggésben a 6. cikk 3. bekedésének a) pontjával. valamit a GDPR 7. cikkének 1. bekezdésévelilletve másodlagosan a 6. cikk 1. bekezdésének pontjával összefüggésben. Az adatok feldolgozásával kapcsolatban a Consentmanager segít nekünk (a GDPR szerint, mint felelős fél) jogi kötelezettségeink (pl. bizonyítási kötelezettség) teljesítésében.
 
Jogos érdekünk fűződik a feldolgozáshoz a felhasználói beállítások és preferenciák tárolása formájában a cookie-k és egyéb funkciók használata tekintetében. A "Consentmanager" mindaddig tárolja az Ön adatait, amíg a felhasználói beállításai aktívak. A felhasználói beállítások beállítása után két évvel a hozzájárulást újra kérni fogja. Az elvégzett felhasználói beállítások ezután újabb két évig ismét el lesznek tárolva.

Ön tiltakozhat az eljárás ellen, és joga van kifogást emelni az Ön helyzetéből adódó okok miatt. A tiltakozáshoz kérjük, küldjön e-mailt a info@consentmanager.net.

Piwik PRO Analytics

Ez a weboldal a Piwik PRO Analytics der Piwik PRO GmbH, Lina-Bommer-Weg 6, 51149 Köln, Németország webelemző szolgáltatását használja.

A Piwik PRO Analytics úgynevezett "sütiket" használ. Ezek olyan szöveges fájlok, amelyeket az Ön számítógépén tárolnak, és amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. Ebből a célból a sütik által generált információkat, mint például a weboldalunk látogatásának ideje, helye és gyakorisága, valamint az Ön IP-címe a weboldal használatával kapcsolatban a Piwik PRO Analytics szerverén tárolja. Az IP-cím a mentés előtt anonimizálásra kerül.
A cookie-k által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat nem adjuk ki harmadik félnek.

Weboldalunkon csak az Ön beleegyezése alapján helyezünk el sütiket. Ezen túlmenően Ön a böngészőszoftverének megfelelő beállításával tartósan megakadályozhatja a sütik tárolását, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a weboldal minden funkcióját.

A Piwik PRO-val kapcsolatos további információkért kérjük, tekintse meg az Adatvédelmi szabályzatot: https://piwik.pro/privacy-policy

Címkekezelő rendszer: GTM - Google Tag Manager

Ez a weboldal a Google Tag Manager-t használja, a Google Ireland Ltd (a szolgáltatás szolgáltatója), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország és a Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

A Google Tag Manager egy címkekezelő rendszer, amely kódrészletek beépítésére használható a weboldalakon, a cookie-k, konverziós pixelek vagy az olyan programokból származó nyomkövető kódok kezelésére és ellenőrzésére, mint a Google Analytics. A Google Tag Manager egy szervezeti szolgáltatás, és maga is csak a technikailag szükséges célokra kezel adatokat. A Google Tag Manager gondoskodik más összetevők betöltéséről, amelyek viszont adatokat gyűjthetnek. A Google Tag Manager nem fér hozzá ezekhez az adatokhoz.

A Google Tag Managerrel gyűjtött adatok: A Google Tag Manager bizonyos összesített címkekibocsátási adatokat gyűjt annak érdekében, hogy a Google nyomon követhesse a rendszer stabilitását, teljesítményét és telepítési minőségét, valamint diagnosztikai célokra adatokat szerezzen. Ezek az adatok nem tartalmaznak konkrét személyhez köthető IP-címeket vagy mérési azonosítókat. A szabványos HTTP-kérési naplókban szereplő adatokkal ellentétben - amelyek a beérkezéstől számított 14 napon belül mind törlődnek - és a fent leírt diagnosztikai adatokkal ellentétben a Google Tag Manager nem gyűjt, tárol vagy oszt meg információkat az ügyfelek ingatlanjainak látogatóiról.

A Google Tag Managerrel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Google adatvédelmi szabályzatát: https://policies.google.com/privacy

A Google Tag Manager jelenleg a következő szolgáltatások és összetevők vezérlésére szolgál ezen a weboldalon:

 • Google Analytics - webanalitikai szolgáltatás

Google Analytics

For the purpose of statistical evaluation, we obtain information about your use of our website in order to improve our website and its functionalities on this basis. However, no Personal Data is transmitted or stored that can be used to identify you as a user.

For this purpose, we use the analysis tool Google Analytics provided by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google") on our website. This tool supports us in analyzing the traffic to and on our website. For this purpose, Google collects various information about your visit of our website like for example your IP address, a User or Client-ID applied to you, your first visit to the website, your click on a link to a new domain, your scrolling to the end of the website, the viewing of a video, the length of stay on the website, internal searches on the website, country and city (latitude and longitude) from where you access the website, device information (brand, model), screen resolution, browser and operating system information. This data is evaluated by Google in order to create reports, which may include, among other things, statements about your length of stay, approximate geographical origin, origin of visitor traffic, exit pages and usage processes.

Information that Google generates about your use of our website is regularly transmitted to data centers in the USA and stored there. If you are using our website within the EU, the data collected by Google Analytics is first send to a Google data center in the EU, where the IP address is analyzed in terms of longitude and latitude and associated information and then deleted before the collected dataset is transferred to other Google data centers, possibly outside the EU, for further analysis. This function ensures the anonymization of the Personal Data before any data is stored and processed within the framework of Google Analytics, so that a clear determinability of your person by Google is excluded.

Google Signals

As part of Google Analytics, we also use the Google Signals extension, which enables tracking across multiple devices. For this purpose, Google uses the Personal Data of users who are logged into a Google service at the same time when visiting websites and have activated the "personalized advertising" option in their Google account settings: https://adssettings.google.com/authenticated

In Google Analytics, interactions with you as a visitor to our website are primarily recorded with the help of cookies. These cookies are used to store non-personal data and are not made accessible in browsers across domains. These cookies are only activated if you provide your consent in the cookie settings of our website. If you do not provide your consent for the use of cookies, Google Analytics will try to fill the resulting data gaps through AI-based extrapolation based on models using known user data.

The legal basis for the processing of your Personal data within the framework of Google Analytics is your consent in accordance with Art. 6 (1) p. 1 lit. a GDPR, which we also obtain via Consent to Cookies & Data of our website. Hence, if you do not provide your consent to the activation of the Google Analytics cookies, you also do not consent into the processing of your Personal Data in general and no processing in google Analytics will take place.

Data Processing Agreement

We have concluded a data processing agreement with Google for data processing and fully implement the strict requirements of the German data protection authorities when using Google Analytics.

Personal data transferred to data centers in the U.S. is processed by Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 and its subsidiaries as sub-processor of Google. Google LLC is certified under the EU-U.S. Privacy Framework. Against this background, an adequate level of data protection is assumed and the transfer of Personal data by Google is permitted based on Art. 45 (1) GDPR.

Revocation of your Consent

You can withdraw your consent to the processing of your Personal Data within the framework of Google Analytics at any time with effect for the future as follows:

 • Revocation via our Consent Settings
  You can deactivate the processing of your Personal Data within the framework of Google Analytics in the Consent Settings of our website and thus withdraw the consent you have given to the processing of your Personal Data in connection with Google Analytics.
 • Deactivation of Google Analytics by Browser add-on
  You can deactivate Google Analytics by installing a small program, a so-called browser add-on, which you can download from the following address: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  The add-on prevents your Personal Data from being evaluated in Google Analytics. However, the use of the browser add-on to deactivate Google Analytics does not prevent Personal Data from being sent to our website or other web analysis services.

For more information on how Google Analytics handles Personal Data, please refer to Google's Google Analytics Privacy Notice.

Google Maps

Ez a weboldal a Google LLC ("Google") által nyújtott online térképszolgáltatást, a "Google Maps"-et használja. Weboldal: https://cloud.google.com/maps-platform

Amennyiben Ön a Google Térképet a megfelelő aloldalon található 2 kattintásos megoldáson (további aktiváló kattintás) keresztül aktiválja és hozzájárul a Google Térkép használatához, ezzel hozzájárul ahhoz is, hogy személyes adatait a Google Térkép használata során az Egyesült Államokba továbbítsák. Az USA egy nem biztonságos harmadik ország, ahol az adatvédelem szintje nem felel meg az uniós normáknak. Bizonyos szolgáltatók, például a Google esetében nem nyújtanak más garanciákat e hiányosság ellensúlyozására. Ezért fennáll annak a veszélye, hogy a kormányzati szervek az Ön személyes adataihoz az átvitel révén hozzáférhetnek anélkül, hogy hatékony jogi védelmet biztosítanának Önnek. A Google Maps használatához a böngészője közvetlen kapcsolatot létesít a Google szervereivel. A térképek tartalmát a Google közvetlenül a böngészőnek továbbítja, és a böngésző integrálja a weboldalba. Az adatok tárolása a Google Maps webkiszolgálóin történik. Erről csak tájékoztatni tudjuk Önt, de nem tudjuk befolyásolni.

Nincs tudomásunk a Google által ilyen módon gyűjtött adatok köréről. A feldolgozott adatok közé tartozhatnak különösen az IP-címek és egyéb metaadatok, beleértve a böngészőre, a végberendezésre vonatkozó adatokat, valamint a weboldalunk látogatásának dátumát és időpontját, valamint a térkép keresési lekérdezésében megadott adatokat.
Helymeghatározási adatok azonban nem gyűjthetők hozzájárulás nélkül (általában a végberendezés beállításain keresztül).

A Google Maps integrálása a weboldalba a "Google Maps API - Maps JavaScript API (V3)" (Application Programming Interface) programozási interfészen keresztül történik. Az aktiválás és a Google Maps használatához való hozzájárulás után a 2-kattintásos megoldáson keresztül egy cookie-t állítunk be, amely tárolja az Ön hozzájárulását a Google Maps-szel való adatcseréhez.

Az adatgyűjtés céljáról és terjedelméről, az adatok Google általi további feldolgozásáról és felhasználásáról, valamint az Ön jogairól és a magánélet védelmére vonatkozó beállítási lehetőségekről a Google adatvédelmi tájékoztatójában olvashat: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Inlineframe (iFrame)

Ezen a weboldalon külső tartalmak integrálódnak és jelennek meg iFrame segítségével a weboldal meghatározott területein. A harmadik féltől származó külső tartalom az Ön előzetes beleegyezése nélkül nem töltődik be.

Az Ön által elvégzett beállításokat Ön utólag is módosíthatja: Hozzájárulás a sütikhez és adatokhoz

A következő harmadik fél szolgáltatóktól származó külső tartalmakat ágyazunk be a weboldalunkra:
 • 3DVISTA - Virtuális túrák
 • Flipsnack - Kiadói platform
 • Matterport - 3D adatplatform

3DVISTA - Virtuális túrák

Ez a weboldal virtuális túrákat kínál a 3DVISTA ESPAÑA SL, Avenida Fernando de los Ríos 58, 18006 Granada, España.

A virtuális túrák integrálódnak és iFrame segítségével jelennek meg a weboldal meghatározott területein. A használat során többek között az Ön IP-címe is továbbításra kerülhet a 3DVISTA részére.

A 3DVISTA-ról további információkért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: https://www.3dvista.com/en/privacy_policy

Flipsnack - Kiadói platform

Ez a weboldal a Flipsnack LLC (535 Mission St. FL 14, San Francisco, CA 94105 USA) kiadói platformjának segítségével nyújt tartalmat.

A Flipsnack egy olyan szolgáltatás, amellyel PDF-fájlokat lehet grafikusan beágyazni, online katalógusokat létrehozni, letölteni, megosztani vagy beágyazni a saját weboldalukba. A tartalom beágyazása és megjelenítése iFrame segítségével történik a weboldal meghatározott területein. A használat részeként többek között az Ön IP-címe is továbbításra kerülhet a Flipsnack számára.

További információkért a Flipsnackről, kérjük, látogasson el a https://www.flipsnack.com/legal-information/privacy-policy.html

Matterport - 3D adatplatform

Ez a weboldal a Matterport, Inc, 352 E. Java Dr., Sunnyvale, CA 94089, USA, adatplatform 3D tartalmát kínálja.

A 3D tartalom integrálódik és iFrame segítségével jelenik meg a weboldal meghatározott területein. A használat során többek között az Ön IP-címe is továbbításra kerülhet a Matterportnak.

A Matterportról további információkat a következő címen talál: https://matterport.com/privacy-policy

Megosztás a közösségi hálózatokban

A megosztás kizárólag a weboldalunkon található, közösségi hálózatokra mutató linkeken keresztül történik:
Ha Ön a weboldalunkon a személyes profiljával megosztja a tartalmat, nincs befolyásunk a hálózatok által gyűjtött adatok tartalma és terjedelme felett. Ebben a tekintetben az adott közösségi hálózat felhasználási feltételei és adatvédelmi irányelvei érvényesek.

Ezen a weboldalon a következő közösségi hálózatok vállalati profiljai vannak összekapcsolva:

LinkedIn

A LinkedIn üzleti hálózattal (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA, (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írország) kapcsolatos információkért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube

A Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország, (a Google LLC és az Alphabet Inc. leányvállalata) tulajdonában lévő YouTube, LLC videóportáljáról a következő weboldalon tájékozódhat: https://policies.google.com/privacy?hl=en


Frissítve / verzió: 2023. május 1.

Got questions?

Contact us!