Ochrona danych

ContiTech Deutschland GmbH przetwarza dane użytkownika w ramach korzystania z tej strony internetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1. Informacje ogólne

Wprowadzone przez użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez ContiTech Deutschland GmbH w celach określonych poniżej.

O ile jest to konieczne do realizacji celu, dane mogą być również przekazywane stronom trzecim powiązanym z ContiTech Deutschland GmbH w rozumieniu §§ 15 i nast. (niemieckiej) ustawy o spółkach akcyjnych oraz zgodnie z (wiążącymi regułami korporacyjnymi | PDF) Continental.

2. Przetwarzanie danych

Dane użytkownika będą przetwarzane wyłącznie na podstawie następujących przepisów o ochronie danych (podstawa prawna):

Przetwarzanie danych
( Cel )
Podstawa prawna Czas przechowywania
Kontakt / interakcja z Continental
(np. formularz kontaktowy / pole, czat itp.).
Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda)
Art. 6 par. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)
Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny)
Dane użytkownika będą przetwarzane za jego zgodą do momentu jej wycofania, w przeciwnym razie zostaną usunięte po ostatecznym przetworzeniu jego żądania, pod warunkiem, że nie istnieją żadne prawne obowiązki przechowywania danych. Zakładamy ostateczne przetwarzanie, jeśli z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.
 


Aby zapewnić wyżej wymienione przetwarzanie danych, przekazujemy dane następującym dostawcom usług (zwanym dalej "Usługodawcą"):

Dostawca usług Adres / lokalizacja
com&on GmbH Leisewitzstr. 47, 30175 Hannover, Niemcy


Usługodawca będzie gromadzić i przetwarzać dane osobowe użytkownika w naszym imieniu (na podstawie odpowiedniej umowy o przetwarzaniu danych).

3. Prawa osób, których dane dotyczą

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że na mocy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (EU GDPR, zwane dalej RODO) jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie wg. Art. 7 par. 3 RODO
 • Prawo do informacji wg. Art. 13 i Art. 14 RODO
 • Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą, zgodnie z. Art. 15 RODO
 • Prawo do sprostowania danych wg. Art. 16 RODO
 • Prawo do usunięcia danych wg. Art. 17 RODO
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych wg. Art. 18 RODO
 • Prawo do przenoszenia danych wg. Art. 20 RODO
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie wg. Art. 21 RODO
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego wg. Art. 77 RODO

W przypadku ważnych powodów przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami użytkownika lub służą dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych, przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do tego celu może mieć miejsce pomimo sprzeciwu lub żądania usunięcia.

W razie jakichkolwiek pytań w tym zakresie prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych: dataprotection@conti.de

Prosimy o przesłanie odwołania lub wniosków dotyczących wykonywania wyżej wymienionych praw na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres:
Adres: ContiTech Deutschland GmbH, Continental-Plaza 1, 30175 Hanower, Niemcy
E-mail: continental_industry@continental.com

4. Ochrona przechowywanych danych

Nasza firma i nasz Usługodawca stosują techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przekazanych nam danych osobowych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Środki bezpieczeństwa są stale ulepszane i dostosowywane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy.

Niezaszyfrowane dane mogą być przeglądane przez osoby trzecie. Z tego powodu chcielibyśmy zwrócić uwagę, że nie można zagwarantować bezpiecznej transmisji w odniesieniu do transmisji danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pomocą niezaszyfrowanej poczty elektronicznej). W związku z tym wrażliwe dane nie powinny być w ogóle przesyłane lub powinny być przesyłane wyłącznie za pośrednictwem bezpiecznego połączenia (SSL). Status połączenia SSL można określić, patrząc na wiersz adresu przeglądarki ("https").

Pliki cookie

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej / aplikacji internetowej informacje mogą być przechowywane na komputerze użytkownika w postaci tak zwanych plików cookie (małych plików tekstowych). Technicznie niezbędne pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia działania strony internetowej.
Inne pliki cookie (np. dotyczące korzystania z witryny) są ustawiane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (patrz Przegląd plików cookie).

Ponadto użytkownik może również ustawić akceptację plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny / aplikacji internetowej w pełnym zakresie.

Narzędzie do zarządzania zgodami: consentmanager

Ta strona internetowa korzysta z narzędzia do zarządzania zgodą "consentmanager" firmy consentmanager AB, Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Szwecja.
 
Ta strona internetowa wykorzystuje "consentmanager" w celu uzyskania zgody na przetwarzanie danych i korzystanie z plików cookie lub porównywalnych funkcji. Za pomocą "consentmanager" użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na określone funkcje strony internetowej. Za pomocą "consentmanager" można udzielić lub odrzucić zgodę na wszystkie funkcje lub udzielić zgody na poszczególne cele lub poszczególne funkcje. Wprowadzone ustawienia można również później zmienić. Celem integracji "consentmanager" jest umożliwienie użytkownikom strony internetowej decydowania o wyżej wymienionych elementach oraz, w ramach dalszego korzystania z naszej strony internetowej, zaoferowanie możliwości zmiany ustawień, które zostały już dokonane: Zgoda na pliki cookie i dane
 
Korzystając z "consentmanager", dane osobowe i informacje z używanych urządzeń końcowych, takie jak adres IP, są przetwarzane przez consentmanager. Ponadto przetwarzane informacje mogą być również przechowywane na urządzeniu użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. c) w związku z Art. 6 par. 3 ust. 1 lit. a) w związku z Art. 7 par. 1 RODO oraz, alternatywnie, lit. f ). Przetwarzając dane, consentmanager pomaga nam (zgodnie z RODO jest to strona odpowiedzialna) w wypełnianiu naszych zobowiązań prawnych (np. obowiązek dostarczenia dowodów).
 
Mamy uzasadnione interesy w przetwarzaniu w formie przechowywania ustawień i preferencji użytkownika w odniesieniu do korzystania z plików cookie i innych funkcji. "Consentmanager" przechowuje dane tak długo, jak długo aktywne są ustawienia użytkownika. Po upływie dwóch lat od wprowadzenia ustawień użytkownika ponownie zostanie wyświetlone zapytanie o zgodę. Wprowadzone ustawienia użytkownika są następnie ponownie zapisywane na kolejne dwa lata.

Użytkownik może sprzeciwić się temu procesowi i ma prawo sprzeciwić się przyczynom wynikającym z jego sytuacji. Aby zgłosić sprzeciw, należy wysłać wiadomość e-mail na adres info@consentmanager.net.

Piwik PRO Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z usługi analizy sieciowej Piwik PRO Analytics der Piwik PRO GmbH, Lina-Bommer-Weg 6, 51149 Kolonia, Niemcy.

Piwik PRO Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. W tym celu na serwerze Piwik PRO Analytics przechowywane są informacje generowane przez pliki cookie, takie jak czas, miejsce i częstotliwość odwiedzin na naszej stronie internetowej, a także adres IP użytkownika dotyczący korzystania z tej strony internetowej. Adres IP jest anonimizowany przed zapisaniem.
Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny nie będą ujawniane stronom trzecim.

Pliki cookie są ustawiane na naszej stronie internetowej wyłącznie na podstawie zgody użytkownika. Ponadto użytkownik może trwale uniemożliwić przechowywanie plików cookie, odpowiednio dostosowując oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.

Więcej informacji na temat Piwik PRO można znaleźć w Polityce prywatności: https://piwik.pro/privacy-policy

System zarządzania tagami: GTM - Google Tag Manager

Ta strona internetowa korzysta z Google Tag Manager, Google Ireland Ltd (dostawca usługi), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia i Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Menedżer tagów Google to system zarządzania tagami, który może być używany do umieszczania fragmentów kodu na stronach internetowych, do zarządzania i kontrolowania plików cookie, pikseli konwersji lub kodów śledzenia z programów takich jak Google Analytics. Menedżer tagów Google jest usługą organizacyjną i sam przetwarza dane wyłącznie w celach technicznie niezbędnych. Menedżer tagów Google zajmuje się ładowaniem innych komponentów, które z kolei mogą gromadzić dane. Google Tag Manager nie uzyskuje dostępu do tych danych.

Dane gromadzone przez Google Tag Manager: Aby Google mógł monitorować stabilność, wydajność i jakość instalacji systemu oraz uzyskiwać dane do celów diagnostycznych, Google Tag Manager gromadzi pewne zagregowane dane dotyczące wyzwalania tagów. Dane te nie obejmują adresów IP ani identyfikatorów pomiarów, które są powiązane z konkretną osobą. W przeciwieństwie do danych w standardowych dziennikach żądań HTTP, które są usuwane w ciągu 14 dni od otrzymania, oraz danych diagnostycznych opisanych powyżej, Google Tag Manager nie gromadzi, nie przechowuje ani nie udostępnia informacji o odwiedzających właściwości klientów.

Więcej informacji na temat Menedżera tagów Google można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager jest obecnie używany do kontrolowania następujących usług i komponentów na tej stronie:

 • Google Analytics - usługa analityki internetowej

Google Analytics

For the purpose of statistical evaluation, we obtain information about your use of our website in order to improve our website and its functionalities on this basis. However, no Personal Data is transmitted or stored that can be used to identify you as a user.

For this purpose, we use the analysis tool Google Analytics provided by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google") on our website. This tool supports us in analyzing the traffic to and on our website. For this purpose, Google collects various information about your visit of our website like for example your IP address, a User or Client-ID applied to you, your first visit to the website, your click on a link to a new domain, your scrolling to the end of the website, the viewing of a video, the length of stay on the website, internal searches on the website, country and city (latitude and longitude) from where you access the website, device information (brand, model), screen resolution, browser and operating system information. This data is evaluated by Google in order to create reports, which may include, among other things, statements about your length of stay, approximate geographical origin, origin of visitor traffic, exit pages and usage processes.

Information that Google generates about your use of our website is regularly transmitted to data centers in the USA and stored there. If you are using our website within the EU, the data collected by Google Analytics is first send to a Google data center in the EU, where the IP address is analyzed in terms of longitude and latitude and associated information and then deleted before the collected dataset is transferred to other Google data centers, possibly outside the EU, for further analysis. This function ensures the anonymization of the Personal Data before any data is stored and processed within the framework of Google Analytics, so that a clear determinability of your person by Google is excluded.

Google Signals

As part of Google Analytics, we also use the Google Signals extension, which enables tracking across multiple devices. For this purpose, Google uses the Personal Data of users who are logged into a Google service at the same time when visiting websites and have activated the "personalized advertising" option in their Google account settings: https://adssettings.google.com/authenticated

In Google Analytics, interactions with you as a visitor to our website are primarily recorded with the help of cookies. These cookies are used to store non-personal data and are not made accessible in browsers across domains. These cookies are only activated if you provide your consent in the cookie settings of our website. If you do not provide your consent for the use of cookies, Google Analytics will try to fill the resulting data gaps through AI-based extrapolation based on models using known user data.

The legal basis for the processing of your Personal data within the framework of Google Analytics is your consent in accordance with Art. 6 (1) p. 1 lit. a GDPR, which we also obtain via Consent to Cookies & Data of our website. Hence, if you do not provide your consent to the activation of the Google Analytics cookies, you also do not consent into the processing of your Personal Data in general and no processing in google Analytics will take place.

Data Processing Agreement

We have concluded a data processing agreement with Google for data processing and fully implement the strict requirements of the German data protection authorities when using Google Analytics.

Personal data transferred to data centers in the U.S. is processed by Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 and its subsidiaries as sub-processor of Google. Google LLC is certified under the EU-U.S. Privacy Framework. Against this background, an adequate level of data protection is assumed and the transfer of Personal data by Google is permitted based on Art. 45 (1) GDPR.

Revocation of your Consent

You can withdraw your consent to the processing of your Personal Data within the framework of Google Analytics at any time with effect for the future as follows:

 • Revocation via our Consent Settings
  You can deactivate the processing of your Personal Data within the framework of Google Analytics in the Consent Settings of our website and thus withdraw the consent you have given to the processing of your Personal Data in connection with Google Analytics.
 • Deactivation of Google Analytics by Browser add-on
  You can deactivate Google Analytics by installing a small program, a so-called browser add-on, which you can download from the following address: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  The add-on prevents your Personal Data from being evaluated in Google Analytics. However, the use of the browser add-on to deactivate Google Analytics does not prevent Personal Data from being sent to our website or other web analysis services.

For more information on how Google Analytics handles Personal Data, please refer to Google's Google Analytics Privacy Notice.

Mapy Google

Ta strona internetowa korzysta z "Google Maps", usługi mapowania online udostępnianej przez Google LLC ("Google"). Strona internetowa: https://cloud.google.com/maps-platform

W zakresie, w jakim użytkownik aktywuje i wyraża zgodę na korzystanie z Google Maps za pomocą rozwiązania 2-kliknięć (dodatkowe kliknięcie aktywacyjne) na odpowiedniej podstronie, wyraża tym samym zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych do USA podczas korzystania z Google Maps. Stany Zjednoczone są niezabezpieczonym krajem trzecim, w którym poziom ochrony danych nie jest porównywalny ze standardami UE. W przypadku niektórych dostawców, takich jak Google, nie są oferowane żadne inne gwarancje rekompensujące ten brak. Istnieje zatem ryzyko, że agencje rządowe mogą uzyskać dostęp do danych osobowych użytkownika poprzez transfer bez zapewnienia skutecznej ochrony prawnej. Aby korzystać z Google Maps, przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Zawartość mapy jest przesyłana przez Google bezpośrednio do przeglądarki i integrowana z witryną przez przeglądarkę. Przechowywanie danych odbywa się na serwerach internetowych Google Maps. Możemy jedynie poinformować o tym użytkownika, ale nie mamy na to wpływu.

Nie posiadamy wiedzy na temat zakresu danych gromadzonych w ten sposób przez Google. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP i inne metadane, w tym dane dotyczące przeglądarki, urządzenia końcowego, a także datę i godzinę wizyty na naszej stronie internetowej, jak również dane wejściowe w zapytaniu wyszukiwania mapy.
Dane o lokalizacji nie mogą być jednak gromadzone bez zgody użytkownika (zazwyczaj poprzez ustawienia na urządzeniu końcowym).

Integracja Map Google z tą witryną odbywa się za pośrednictwem interfejsu programistycznego "Google Maps API - Maps JavaScript API (V3)" (Application Programming Interface). Po aktywacji i wyrażeniu zgody na korzystanie z Google Maps za pośrednictwem rozwiązania 2-kliknięć, ustawiamy plik cookie, który przechowuje zgodę użytkownika na wymianę danych z Google Maps.

Cel i zakres gromadzenia danych, dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google, a także prawa użytkownika w tym zakresie i opcje ustawień w celu ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Inlineframe (iFrame)

W tej witrynie treści zewnętrzne są zintegrowane i wyświetlane za pośrednictwem ramek iFrame w określonych obszarach witryny. Zewnętrzne treści od zewnętrznych dostawców nie będą ładowane bez uprzedniej zgody użytkownika.

Dokonane ustawienia mogą być również zmienione przez użytkownika później: Zgoda na pliki cookie i dane

W naszej witrynie osadzane są treści zewnętrzne pochodzące od następujących dostawców zewnętrznych:
 • 3DVISTA - Wirtualne wycieczki
 • Flipsnack - Platforma wydawnicza
 • Matterport - platforma danych 3D

3DVISTA - Wirtualne wycieczki

Ta strona oferuje wirtualne wycieczki po 3DVISTA ESPAÑA SL, Avenida Fernando de los Ríos 58, 18006 Granada, España.

Wirtualne wycieczki są zintegrowane i wyświetlane za pomocą ramki iFrame w określonych obszarach witryny. W trakcie użytkowania, adres IP użytkownika, między innymi, może zostać przesłany do 3DVISTA.

Więcej informacji na temat 3DVISTA można znaleźć na stronie: https://www.3dvista.com/en/privacy_policy

Flipsnack - Platforma wydawnicza

Niniejsza witryna udostępnia treści przy użyciu platformy wydawniczej firmy Flipsnack LLC, 535 Mission St. FL 14, San Francisco, CA 94105 USA.

Flipsnack to usługa do graficznego osadzania plików PDF, tworzenia katalogów online, pobierania ich, udostępniania lub osadzania na swoich stronach internetowych. Zawartość jest osadzana i wyświetlana za pomocą ramki iFrame w określonych obszarach witryny. W ramach korzystania z usługi do Flipsnack może zostać przesłany między innymi adres IP użytkownika.

Więcej informacji na temat Flipsnack można znaleźć na stronie: https://www.flipsnack.com/legal-information/privacy-policy.html

Matterport - platforma danych 3D

Ta strona internetowa zawiera treści 3D z platformy danych Matterport, Inc, 352 E. Java Dr., Sunnyvale, CA 94089, USA.

Zawartość 3D jest zintegrowana i wyświetlana za pomocą ramki iFrame w określonych obszarach witryny. W trakcie użytkowania adres IP użytkownika może być między innymi przesyłany do Matterport.

Więcej informacji na temat Matterport można znaleźć na stronie: https://matterport.com/privacy-policy

Udostępnianie w sieciach społecznościowych

Udostępnianie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem linków do sieci społecznościowych na naszej stronie internetowej:
Jeśli użytkownik udostępnia treści na naszej stronie internetowej za pomocą swojego profilu osobistego, nie mamy kontroli nad treścią i zakresem danych gromadzonych przez sieci. W tym zakresie obowiązują warunki użytkowania i polityka prywatności danej sieci społecznościowej.

Na tej stronie internetowej nasze profile firmowe w następujących sieciach społecznościowych są połączone:

LinkedIn

Informacje na temat sieci biznesowej LinkedIn, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA, (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia) można znaleźć na stronie: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube

Informacje na temat portalu wideo YouTube firmy YouTube, LLC, należącej do Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, (spółki zależnej Google LLC i Alphabet Inc.) można znaleźć na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=en


Aktualizacja / Wersja: 1 maja 2023 r.

Got questions?

Contact us!