Uppgiftsskydd

ContiTech Deutschland GmbH behandlar dina uppgifter som en del av användningen av denna webbplats i enlighet med gällande rättsliga bestämmelser.

1. Allmän information

Personuppgifter som du anger kommer att behandlas av ContiTech Deutschland GmbH för de ändamål som anges nedan.

I den mån det är nödvändigt för att uppfylla syftet kan uppgifterna även överföras till tredje part som är ansluten till ContiTech Deutschland GmbH i enlighet med §§ 15 ff. (tyska) aktiebolagslagen och i enlighet med Continentals (bindande företagsregler | PDF).

2. Behandling av uppgifter

Dina uppgifter kommer att behandlas uteslutande på grundval av följande bestämmelser om dataskydd (rättslig grund):

Databehandling
( Syfte )
Rättslig grund Lagringens varaktighet
Kontakt/interaktion med Continental
(t.ex. kontaktformulär/fält, chatt osv.)
Konst. 6 para. 1 lit. a) EU GDPR (samtycke)
Konst. 6 para. 1 lit. b) EU GDPR (fullgörande av avtal)
Konst. 6 para. 1 lit. c) EU GDPR (rättslig skyldighet)
Dina uppgifter kommer att behandlas med ditt samtycke tills de återkallas, annars raderas de efter slutlig behandling av din begäran, förutsatt att det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter som strider mot detta. Vi utgår från slutlig behandling om det av omständigheterna kan utläsas att ärendet i fråga slutgiltigt har klarlagts.
 


För att säkerställa den ovan nämnda databehandlingen överför vi uppgifter till följande tjänsteleverantörer (nedan kallade tjänsteleverantörer):

Tjänsteleverantör Adress / plats
com&on GmbH Leisewitzstr. 47, 30175 Hannover, Tyskland


Tjänsteleverantören kommer att samla in och behandla dina personuppgifter för vår räkning (baserat på ett adekvat databehandlingsavtal).

3. Den registrerades rättigheter

Vi uppmärksammar dig på att du som registrerad person har följande rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU GDPR):

 • Rätt att återkalla ditt samtycke när som helst acc. Art. 7 para. 3 EU GDPR
 • Rätt att bli informerad enligt. Art. 13 och art. 14 EU GDPR
 • Den registrerades rätt att få tillgång till uppgifter enligt. Art. 15 EU GDPR
 • Rätt till rättelse enligt. Art. 16 EU GDPR
 • Rätt till radering enligt. Art. 17 EU GDPR
 • Rätt till begränsning av behandlingen enligt. Art. 18 EU GDPR
 • Rätt till dataportabilitet enligt. Art. 20 EU GDPR
 • Rätt att göra invändningar när som helst enligt. Art. 21 EU GDPR
 • Rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet acc. Art. 77 EU GDPR

Om det finns tvingande skäl för behandling som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk, kan behandlingen av personuppgifter som är nödvändig för detta ändamål äga rum trots din invändning eller begäran om radering.

Om du har några frågor om detta kan du kontakta vårt dataskyddsombud: dataprotection@conti.de

Vänligen skicka din återkallelse eller dina önskemål om utövandet av ovanstående rättigheter skriftligen eller via e-post till:
Adress: ContiTech Deutschland GmbH, Continental-Plaza 1, 30175 Hannover, Tyskland
E-post: continental_industry@continental.com

4. Skydd av lagrade uppgifter

Vårt företag och vår tjänsteleverantör använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som du lämnar till oss mot manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga personer. Säkerhetsåtgärderna förbättras och anpassas kontinuerligt i enlighet med den senaste tekniken.

Okrypterade uppgifter kan eventuellt ses av tredje part. Därför vill vi påpeka att ingen säker överföring kan garanteras när det gäller dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via okrypterad e-post). Känsliga uppgifter bör därför antingen inte överföras alls eller endast via en säker anslutning (SSL). Du kan fastställa SSL-statusen för anslutningen genom att titta på adressraden i din webbläsare ("https").

Cookies

När du besöker vår webbplats/webbapp kan information lagras på din dator i form av en så kallad cookie (små textfiler). Tekniskt nödvändiga cookies används endast för att säkerställa att webbplatsen fungerar.
Ytterligare cookies (t.ex. om användningen av webbplatsen) sätts endast om du ger ditt samtycke (se Översikt över cookies).

Du kan också ställa in att du accepterar cookies via inställningarna i din webbläsare. Observera dock att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats/webbapp fullt ut.

Verktyg för hantering av samtycke: consentmanager

På denna webbplats används verktyget för hantering av samtycke "consentmanager" från consentmanager AB, Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Sverige.
 
Denna webbplats använder "consentmanager" för att få samtycke till databehandling och användning av cookies eller jämförbara funktioner. Med hjälp av "consentmanager" har du möjlighet att ge ditt samtycke till vissa funktioner på webbplatsen. Med hjälp av "consentmanager" kan du ge eller förkasta ditt samtycke för alla funktioner eller ge ditt samtycke för enskilda ändamål eller enskilda funktioner. De inställningar du gör kan också ändras i efterhand. Syftet med att integrera "consentmanager" är att låta användarna av webbplatsen bestämma över ovan nämnda punkter och att som en del av den fortsatta användningen av vår webbplats erbjuda möjligheten att ändra redan gjorda inställningar: Samtycke till cookies och data
 
Genom att använda "consentmanager" behandlas personuppgifter och information från de använda slutenheterna, t.ex. IP-adress, av consentmanager. Dessutom kan den behandlade informationen också lagras på din enhet. Den rättsliga grunden för behandlingen är Art. 6 par. 1 S. 1 lit. c) tillsammans med art. 6 par. 3 mening 1 lit. a) i kombination med art. 7 §. 1 GDPR och, alternativt, lit. f). Genom att behandla uppgifterna hjälper consentmanager oss (enligt GDPR är detta den ansvariga parten) att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (t.ex. skyldighet att tillhandahålla bevis).
 
Vi har ett legitimt intresse av behandling i form av lagring av användarinställningar och preferenser när det gäller användningen av cookies och andra funktioner. "Consentmanager" lagrar dina uppgifter så länge dina användarinställningar är aktiva. Efter två år efter det att du har ställt in dina användarinställningar kommer samtycket att begäras på nytt. De gjorda användarinställningarna sparas då återigen under ytterligare en tvåårsperiod.

Du kan invända mot processen och har rätt att invända mot orsaker som beror på din situation. Om du vill göra invändningar skickar du ett e-postmeddelande till info@consentmanager.net.

Piwik PRO-analyser

På denna webbplats används webbanalystjänsten Piwik PRO Analytics der Piwik PRO GmbH, Lina-Bommer-Weg 6, 51149 Köln, Tyskland.

Piwik PRO Analytics använder så kallade "cookies". Det är textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. För detta ändamål lagras den information som genereras av cookien, såsom tid, plats och frekvens för ditt besök på vår webbplats, samt din IP-adress om användningen av denna webbplats på Piwik PRO Analytics-servern. IP-adressen anonymiseras innan den sparas.
Den information som genereras av kakan om användningen av denna webbplats kommer inte att lämnas ut till tredje part.

 

Mer information om Piwik PRO finns i sekretesspolicyn: https://piwik.pro/privacy-policy

System för hantering av taggar: GTM - Google Tag Manager

På denna webbplats används Google Tag Manager av Google Ireland Ltd (leverantör av tjänsten), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland och Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Tag Manager är ett tagghanteringssystem som kan användas för att integrera kodutdrag på webbplatser, för att hantera och kontrollera cookies, konverteringspixlar eller spårningskoder från program som Google Analytics. Google Tag Manager är en organisationstjänst och behandlar i sig själv endast uppgifter för tekniskt nödvändiga ändamål. Google Tag Manager tar hand om laddningen av andra komponenter, som i sin tur kan samla in uppgifter. Google Tag Manager har inte tillgång till dessa uppgifter.

Uppgifter som samlas in med Google Tag Manager: För att Google ska kunna övervaka systemets stabilitet, prestanda och installationskvalitet och för att få data för diagnostiska ändamål samlar Google Tag Manager in vissa aggregerade taggutlösningsdata. Dessa uppgifter omfattar inte IP-adresser eller mätnings-ID som är kopplade till en specifik person. Till skillnad från data i vanliga HTTP-förfrågningsloggar, som alla raderas inom 14 dagar efter mottagandet, och de diagnostiska data som beskrivs ovan, samlar Google Tag Manager inte in, lagrar eller delar information om besökare på kundernas fastigheter.

Mer information om Google Tag Manager finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy

Google Tag Manager används för närvarande för att kontrollera följande tjänster och komponenter på den här webbplatsen:

 • Google Analytics - webbanalystjänst

Google Analytics

For the purpose of statistical evaluation, we obtain information about your use of our website in order to improve our website and its functionalities on this basis. However, no Personal Data is transmitted or stored that can be used to identify you as a user.

For this purpose, we use the analysis tool Google Analytics provided by Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google") on our website. This tool supports us in analyzing the traffic to and on our website. For this purpose, Google collects various information about your visit of our website like for example your IP address, a User or Client-ID applied to you, your first visit to the website, your click on a link to a new domain, your scrolling to the end of the website, the viewing of a video, the length of stay on the website, internal searches on the website, country and city (latitude and longitude) from where you access the website, device information (brand, model), screen resolution, browser and operating system information. This data is evaluated by Google in order to create reports, which may include, among other things, statements about your length of stay, approximate geographical origin, origin of visitor traffic, exit pages and usage processes.

Information that Google generates about your use of our website is regularly transmitted to data centers in the USA and stored there. If you are using our website within the EU, the data collected by Google Analytics is first send to a Google data center in the EU, where the IP address is analyzed in terms of longitude and latitude and associated information and then deleted before the collected dataset is transferred to other Google data centers, possibly outside the EU, for further analysis. This function ensures the anonymization of the Personal Data before any data is stored and processed within the framework of Google Analytics, so that a clear determinability of your person by Google is excluded.

Google Signals

As part of Google Analytics, we also use the Google Signals extension, which enables tracking across multiple devices. For this purpose, Google uses the Personal Data of users who are logged into a Google service at the same time when visiting websites and have activated the "personalized advertising" option in their Google account settings: https://adssettings.google.com/authenticated

In Google Analytics, interactions with you as a visitor to our website are primarily recorded with the help of cookies. These cookies are used to store non-personal data and are not made accessible in browsers across domains. These cookies are only activated if you provide your consent in the cookie settings of our website. If you do not provide your consent for the use of cookies, Google Analytics will try to fill the resulting data gaps through AI-based extrapolation based on models using known user data.

The legal basis for the processing of your Personal data within the framework of Google Analytics is your consent in accordance with Art. 6 (1) p. 1 lit. a GDPR, which we also obtain via Consent to Cookies & Data of our website. Hence, if you do not provide your consent to the activation of the Google Analytics cookies, you also do not consent into the processing of your Personal Data in general and no processing in google Analytics will take place.

Data Processing Agreement

We have concluded a data processing agreement with Google for data processing and fully implement the strict requirements of the German data protection authorities when using Google Analytics.

Personal data transferred to data centers in the U.S. is processed by Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California 94043 and its subsidiaries as sub-processor of Google. Google LLC is certified under the EU-U.S. Privacy Framework. Against this background, an adequate level of data protection is assumed and the transfer of Personal data by Google is permitted based on Art. 45 (1) GDPR.

Revocation of your Consent

You can withdraw your consent to the processing of your Personal Data within the framework of Google Analytics at any time with effect for the future as follows:

 • Revocation via our Consent Settings
  You can deactivate the processing of your Personal Data within the framework of Google Analytics in the Consent Settings of our website and thus withdraw the consent you have given to the processing of your Personal Data in connection with Google Analytics.
 • Deactivation of Google Analytics by Browser add-on
  You can deactivate Google Analytics by installing a small program, a so-called browser add-on, which you can download from the following address: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  The add-on prevents your Personal Data from being evaluated in Google Analytics. However, the use of the browser add-on to deactivate Google Analytics does not prevent Personal Data from being sent to our website or other web analysis services.

For more information on how Google Analytics handles Personal Data, please refer to Google's Google Analytics Privacy Notice.

Google Maps

Den här webbplatsen använder "Google Maps", en karttjänst online som tillhandahålls av Google LLC ("Google"). Webbplats: https://cloud.google.com/maps-platform

Om du aktiverar och godkänner Google Maps med hjälp av 2-klickslösningen (ytterligare aktiveringsklick) på motsvarande undersida godkänner du också att dina personuppgifter överförs till USA när Google Maps används. USA är ett osäkert tredje land där det inte finns någon dataskyddsnivå som är jämförbar med EU:s normer. När det gäller vissa leverantörer, t.ex. Google, erbjuds inga andra garantier för att kompensera denna brist. Det finns därför en risk för att statliga myndigheter kan få tillgång till dina personuppgifter genom överföringen utan att ge dig ett effektivt rättsligt skydd. För att använda Google Maps upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Googles servrar. Kartinnehållet överförs av Google direkt till webbläsaren och integreras i webbplatsen av webbläsaren. Datalagringen sker på Google Maps webbservrar. Vi kan endast informera dig om detta men kan inte påverka det.

Vi har ingen kännedom om omfattningen av de uppgifter som Google samlar in på detta sätt. De behandlade uppgifterna kan i synnerhet omfatta IP-adresser och andra metadata, inklusive uppgifter om webbläsaren, terminalenheten och även datum och tid för besöket på vår webbplats samt inmatningsuppgifter i sökfrågan för kartan.
Lokaliseringsuppgifter kan dock inte samlas in utan samtycke (vanligtvis genom inställningar på slutenheten).

Integreringen av Google Maps på den här webbplatsen sker via programmeringsgränssnittet "Google Maps API - Maps JavaScript API (V3)" (Application Programming Interface). Efter aktivering och samtycke till användningen av Google Maps genom 2-klickslösningen ställer vi in en cookie som lagrar ditt samtycke till utbytet av data med Google Maps.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen, Googles fortsatta behandling och användning av uppgifterna samt dina rättigheter i detta avseende och inställningsmöjligheter för att skydda din integritet finns i Googles information om dataskydd: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Inlineframe (iFrame)

På den här webbplatsen integreras och visas externt innehåll via iFrame i definierade områden på webbplatsen. Externt innehåll från tredjepartsleverantörer kommer inte att laddas utan ditt förhandsgodkännande.

De inställningar som du har gjort kan också ändras av dig i efterhand: Samtycke till kakor och data

Externt innehåll från följande tredjepartsleverantörer är inbäddat på vår webbplats:
 • 3DVISTA - virtuella turer
 • Flipsnack - Publiceringsplattform
 • Matterport - 3D-dataplattform

3DVISTA - virtuella turer

Denna webbplats erbjuder virtuella turer av 3DVISTA ESPAÑA SL, Avenida Fernando de los Ríos 58, 18006 Granada, España.

De virtuella turerna integreras och visas via iFrame på bestämda områden på webbplatsen. Under användningen kan bland annat din IP-adress överföras till 3DVISTA.

Mer information om 3DVISTA finns på följande webbplats: https://www.3dvista.com/en/privacy_policy

Flipsnack - Publiceringsplattform

På denna webbplats tillhandahålls innehåll med hjälp av Flipsnack LLC:s publiceringsplattform, 535 Mission St. FL 14, San Francisco, CA 94105 USA.

Flipsnack är en tjänst för att grafiskt bädda in PDF-filer, skapa kataloger online, ladda ner dem, dela dem eller bädda in dem på sina webbplatser. Innehållet bäddas in och visas via iFrame i definierade områden på webbplatsen. Som en del av användningen kan bland annat din IP-adress överföras till Flipsnack.

Mer information om Flipsnack finns på följande webbplats: https://www.flipsnack.com/legal-information/privacy-policy.html

Matterport - 3D-dataplattform

Denna webbplats tillhandahåller 3D-innehåll från dataplattformen Matterport, Inc, 352 E. Java Dr., Sunnyvale, CA 94089, USA.

3D-innehållet integreras och visas via iFrame på definierade områden på webbplatsen. Under användningen kan bland annat din IP-adress överföras till Matterport.

Mer information om Matterport finns på följande adress: https://matterport.com/privacy-policy

Delning i sociala nätverk

Delning sker uteslutande via länkar till sociala nätverk på vår webbplats:
Om du delar innehåll på vår webbplats med din personliga profil har vi ingen kontroll över innehållet och omfattningen av de uppgifter som samlas in av nätverken. I detta avseende gäller användningsvillkoren och sekretesspolicyn för respektive socialt nätverk.

På den här webbplatsen finns våra företagsprofiler i följande sociala nätverk länkade:

LinkedIn

För information om LinkedIns affärsnätverk, som tillhör LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA, (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland), besök följande adress: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

YouTube

Information om YouTube-videoportalen, som tillhör YouTube, LLC, som tillhör Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, (ett dotterbolag till Google LLC och Alphabet Inc.) finns på följande webbplats: https://policies.google.com/privacy?hl=en


Uppdaterad / Version: 1 maj 2023

Got questions?

Contact us!